obs De Border

 
Directeur: Erwin Hiddingh
Wijk: Nieuwland
Schooltype: Tweetalig Engels
Adres: Watersteeg 87, Amersfoort
Telefoon: (033) 456 53 07
BSO op school: Ja

De Border, paspoort naar grenzeloos onderwijs. In alle groepen van de school wordt aandacht besteed aan het Engelse taalonderwijs aan de hand van de methode Take it easy. De taalgevoelige leeftijd van kinderen ligt tussen het 4de en 7de levensjaar, dus vroeg starten met het leggen van de basis voor het leren van een vreemde taal vinden wij een groot voordeel van vroegtijdig vreemde taalonderwijs . In deze jaren leren de kinderen een taal op een spontane en speelse manier. Leerlingen op De Border zitten in de klas met leeftijdsgenootjes. Er wordt gewerkt met eigentijdse leermethoden. Voor elk leerjaar is op basis van deze methoden basisleerstof vastgesteld. Per vakgebied staat dit beschreven in het groepsplan.

School in de Wereld

Kinderen van nu groeien op in een internationaliserende, multiculturele samenleving. Respectvol kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en culturen is een voorwaarde om goed te functioneren. Het is belangrijk dat kinderen dit ook op onze school leren. Het is niet vanzelfsprekend dat leerlingen op school kinderen (en hun ouders) met een andere achtergrond ontmoeten. Beelden over elkaar zijn vaak gebaseerd op vooroordelen. Via het project School in de Wereld proberen we deze beelden te nuanceren en vooroordelen weg te nemen. Onze school doet hieraan mee en noemt zich ‘School in de Wereld’. Op een School in de Wereld – en dus op De Border – is iedereen evenveel waard. Pesten, uitlachen, vooroordelen en discriminatie worden bestreden. Leerkrachten, leerlingen én ouders leveren daar een bijdrage aan. Door allerlei activiteiten te organiseren besteden we aandacht aan verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Het motto is: verbreed je horizon!

Het gebouw

De Border ligt in Nieuwland, een nieuwbouwwijk in het noorden van Amersfoort met ruim 15.000 inwoners. De hoofdlocatie van De Border is een gebouw met 16 klaslokalen, 2 speellokalen, een mediatheek en een cultuurlokaal. Tevens huisvest De Border peuterschool Flipper, voor- en buitenschoolse opvang De Waterval en buitenschoolse opvang van Partou en een logopediepraktijk. Ook houdt het Wijkteam Nieuwland spreekuur in de school.


Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn