Kindcentrum Het Scala

 

Meerscholendirecteur: Ad Goenee
Locatiedirecteur: Elisabeth Rosema
Wijk: RandenbroekSchuilenburg
Schooltype: Brede school 
Adres: Ariaweg 115, 3816 HJ Amersfoort
Telefoon: (033) 472 02 21
BSO op school: Ja

De school

Vanuit Kindcentrum Het Scala opereren obs 't Spectrum, Partou, en ABC samen. Hiermee bieden we onderwijs, kinderopvang en welzijn aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
Wij geloven in ieders krachtDaarom werken we in alle groepen planmatig en met een gedifferentieerd aanbod. Dat doen we met een basis-, plus en min groep. De kinderen die extra verrijking en ondersteuning nodig hebben, krijgen uitleg aan de instructietafel. Deze instructies zijn gepland en op basis van observaties en toetsen.

Het gebouw

’t Spectrum staat in de Ariabuurt van Schuilenburg en is deel van Kindcentrum Het Scala. Het schoolgebouw is het werkelijke middelpunt van de wijk, het is een school midden in de wijken Schuilenburg, Randenbroek en het Hogekwartier. Op de ABC school, Het Scala, wordt er samengewerkt, waardoor er meer mogelijk wordt. Zo is er een mooi naschools aanbod met muziek, toneel, de toptijdklas, de profijtklas en een huiswerkklas. Het schoolgebouw is modern en biedt veel mogelijkheden door extra ruimtes. Wij vormen samen met Partou een kindcentrum voor alle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Onderwijs gericht op goede resultaten bij de basisvakken

In alle groepen wordt extra aandacht besteed aan woordenschat, omdat voor alle kinderen geldt dat taal de sleutel is tot succes in het onderwijs. Er wordt gewerkt met het directe instructiemodel en instructiegroepjes in de groepen. In de kleuterbouw zoveel mogelijk spelenderwijs. Het onderwijs is gericht op goede resultaten bij de basisvakken en wij willen dat onze kinderen steeds meer zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat begint al in de kleutergroepen en werkt door tot weektaken in de bovenbouw..


Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media