Medezeggenschap

Zoals bij iedere professionele organisatie, hebben ook de Meerkringmedewerkers inspraak in het beleid. De ouders van de leerlingen mogen eveneens hun zegje doen. Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd, die met elkaar meedenken en meepraten over het beleid van de school. Elke school is vervolgens weer door iemand vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR houdt zich bezig met het beleid op schoolniveau; de GMR heeft inspraak in het beleid dat alle scholen gezamenlijk aangaat.

De Meerkringscholen zijn onderverdeeld in clusters, die per cluster één afgevaardigde naar de GMR sturen. Zo voorkomen we een hele grote GMR,maar zorgen we er wel voor dat alle scholen vertegenwoordigd zijn. De voorzitter van de GMR voor het schooljaar 2018/2019 is Janneke Geelmuijden (leerkracht De Kosmos). 

Leden

De volgende mensen hebben zitting in de GMR:

 cluster

 afgevaardigde

 datum  aftreden 

 school

 geleding

Dr. M. van der  Hoeveschool
De Klimboom
De Kolibrie
De Plevier

Janneke Geelmuijden

 augustus 2020

 De Kosmos

 P
voorzitter

De Wijde Wereld
't Spectrum

Els van Geijn-Oomen
                

augustus 2020

De Vlindervallei

 O

 De Border
De Bieshaar
De Kosmos

Femke van 't Klooster
                

augustus 2023

 

 O

De Vlindervallei
De Achtbaan

Anita Bosch
                

augustus 2023

 De Achtbaan

 P

 De Magneet
 Joost van den Vondel

Remco Elbertsen
                

augustus 2022

 Joost van den Vondel

O

De Dubbelster
De Meander

Caroline Farret Jentink

augustus 2023

 De Meander

 P

De Gondelier
Atlantis

Marieke Ursem augustus 2021 Atlantis

 

 P

De Zevensprong
DaVinci Eemland
De Weesboom

Ingrid van
Batenburg
                

augustus 2021

 

 O

Vergaderschema

De GMR vergadert negen à tien keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda voor de vergadering kunt u opvragen bij de MR van uw school. 

De GMR vergadert in het schooljaar 2019-2020 op de volgende data:
23 september, 14 oktober, 11 november, 9 december, 20 januari, 10 februari, 9 maart, 20 april, 19 mei en 29 juni. 

Contact

Adres:
Secretariaat GMR Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP  Amersfoort

telefoon: (033) 4799817
E-mail: info@meerkring.nl


 

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn