Medezeggenschap

Zoals bij iedere professionele organisatie, hebben ook de Meerkringmedewerkers inspraak in het beleid. De ouders van de leerlingen mogen eveneens hun zegje doen. Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd, die met elkaar meedenken en meepraten over het beleid van de school. Elke school is vervolgens weer door iemand vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR houdt zich bezig met het beleid op schoolniveau; de GMR heeft inspraak in het beleid dat alle scholen gezamenlijk aangaat.

De Meerkringscholen zijn onderverdeeld in clusters, die per cluster één afgevaardigde naar de GMR sturen. Zo voorkomen we een hele grote GMR,maar zorgen we er wel voor dat alle scholen vertegenwoordigd zijn. De voorzitter van de GMR voor het schooljaar 2018/2019 is Janneke Geelmuijden (leerkracht De Kosmos). 

Leden

De volgende mensen hebben zitting in de GMR:

 cluster

 afgevaardigde

 datum  aftreden 

 school

 geleding

 Dr. M. van der  Hoeveschool
 Dr. A. van  Voorthuijsenschool
 Mulock Houwer
 De Kolibrie

Vacature

 

 

 

 De Vlindervallei
 De Achtbaan 

Els van Geijn- Oomen
                

augustus 2019 

 De Vlindervallei

 ouder

 De Wijde Wereld
 Wereldwijzer/Taalklassen
 't Spectrum

Kazim Dogan
                

augustus 2020 

 De Wijde
 Wereld

 ouder

 De Dubbelster
 De Meander

Esther Slijpen
                

augustus 2019

 De Dubbelster

 personeel 

 De Magneet
 Joost van den Vondel

Remco Elbertsen  
                

augustus 2022

 Joost van den  Vondel

 ouder 

 Atlantis
 De Gondelier

Marieke Ursem

augustus 2020

 Atlantis

 personeel

 De Border
 De Bieshaar
 De Kosmos

Janneke
Geelmuijden

augustus 2019

 De Kosmos

 personeel 

 De Weesboom
 De Zevensprong
 DaVinci Eemland

Ingrid van
Batenburg
                

augustus 2021

 DaVinci Eemland

 ouder

Vergaderschema

De GMR vergadert negen à tien keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda voor de vergadering kunt u opvragen via info@meerkring.nl

De GMR vergadert in het schooljaar 2018-2019 op de volgende data:
2019: 21 januari - geannuleerd, 11 februari, 18 maart, 8 april, 13 mei, 17 juni

Contact

Adres:
Secretariaat GMR Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP  Amersfoort

telefoon: (033) 4799817
E-mail: info@meerkring.nl


 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl