Medezeggenschap

Zoals bij iedere professionele organisatie, hebben ook de Meerkringmedewerkers inspraak in het beleid. De ouders van de leerlingen mogen eveneens hun zegje doen. Op iedere school is er een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn ouders en medewerkers personeelsleden vertegenwoordigd, die met elkaar meedenken en meepraten over het beleid van de school. Elke school is vervolgens weer door iemand vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR houdt zich bezig met het beleid op schoolniveau; de GMR heeft inspraak in het beleid dat alle scholen gezamenlijk aangaat.

De Meerkringscholen zijn onderverdeeld in clusters, die per cluster één afgevaardigde naar de GMR sturen. Zo voorkomen we een hele grote GMR, maar zorgen we er wel voor dat alle scholen vertegenwoordigd zijn. De voorzitter van de GMR is Caroline Farret Jentink (groepsleerkracht op De Magneet).

Leden

De volgende mensen hebben zitting in de GMR en stellen zich persoonlijk voor. Klik hiervoor op de naam van de afgevaardigde:

 

 Cluster

 Naam afgevaardigde 

 vanuit school

 soort geleding

 Dr. M. van der  Hoeveschool
 Plevier
 Boulevard410
 DaVinci Eemland
 Wereldwijzer Taalklassen
 Kolibrie
 De Klimboom

 Jits Horst (secretaris) &  
 Anne-Berthe van der Kamp

 Plevier & DaVinci

 Personeel

Ouder
              

 De Wijde Wereld
 Kindcentrum Het Scala 
 IKC Vlinderslag

 Tony Irugarren Loy (vicevoorzitter)

 Vlinderslag

 Personeel

 De Bieshaar
 De Kosmos
 Myriam van Hulst  De Kosmos  Personeel

 De Achtbaan
 De Kei

 Rik Bruineman (voorzitter)

 De Kei

 Ouder

 De Magneet
 Het nieuwe Land
 Joost van den Vondel

 Vacature    

 De Dubbelster
 Kindcentrum De Meander 
 

 Vacature    

 De Gondelier
 Atlantis

 Martijn Snijder
 

De Gondelier

 Ouder

 

Vergaderschema

De GMR vergadert negen à tien keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda voor de vergadering kunt u opvragen bij de MR van uw school. Daarnaast heeft de GMR  twee keer per jaar contact met de raad van toezicht.

Contact

Adres:
Secretariaat GMR Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP  Amersfoort

Telefoon bestuursbureau: (033) 4799817
E-mail: GMR@meerkring.nl

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media