Medezeggenschap

Zoals bij iedere professionele organisatie, hebben ook de Meerkringmedewerkers inspraak in het beleid. De ouders van de leerlingen mogen eveneens hun zegje doen. Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd, die met elkaar meedenken en meepraten over het beleid van de school. Elke school is vervolgens weer door iemand vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De MR houdt zich bezig met het beleid op schoolniveau; de GMR heeft inspraak in het beleid dat alle scholen gezamenlijk aangaat.

De Meerkringscholen zijn onderverdeeld in clusters, die per cluster één afvaardiging naar de GMR sturen. De betrokken GMR-leden krijgen meer tijd om zich voor te bereiden, wat de kwaliteit van de besluitvorming ten goede zal komen.
De voorzitter van de GMR voor het schooljaar 2017/2018 is Igor Osinga (ouder De Dubbelster).

Leden

De volgende mensen hebben zitting in de GMR:

 cluster

 afgevaardigde

 datum  aftreden 

 school

 geleding

 Dr. M. van der  Hoeveschool
 Dr. A. van  Voorthuijsenschool
 Mulock Houwer
 De Kolibrie

 vacature

 

 

 

 De Vlindervallei
 De Achtbaan 

 Els van Geijn-  Oomen
                

 augustus 2019 

 De Vlindervallei

 ouder

 De Wijde Wereld
 Wereldwijzer/Taalklassen
 't Spectrum

 Kazim Dogan
                

 augustus 2020 

 De Wijde
 Wereld

 ouder

 De Dubbelster
 De Meander

 Igor
 Osinga
                

 augustus 2018 

 De Dubbelster

 ouder 

 De Magneet
 Joost van den Vondel

 Esther
 Slijpen 
                

 augustus 2018 

 Joost van den  Vondel

 personeel 

 Atlantis
 De Gondelier

 Marieke van
 Hoegaerden

 augustus 2020

 Atlantis

 personeel

 De Border
 De Bieshaar
 De Kosmos

 Janneke
 Geelmuijden

 augustus 2018

 De Kosmos

 personeel 

 De Weesboom
 De Zevensprong
 DaVinci Eemland

 Ingrid van
 Batenburg
                

 augustus 2021

 DaVinci Eemland

 ouder

Vergaderrooster

De GMR vergadert negen à tien keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda voor de vergadering kunt u opvragen via info@meerkring.nl

De GMR vergadert in het schooljaar 2017-2018 op de volgende data:
11 september, 23 oktober, 9 november, 7 december, 15 januari, 13 februari, 10 april, 15 mei, 18 juni.

Agenda's

Hieronder vindt u de agenda's van de GMR-vergaderingen in 2018.

15 januari 2018
13 februari 2018 
10 april 2018
15 mei 2018 
18 juni 2018
12 september 2018
15 oktober 2018

Stukken

Hieronder vindt u vastgestelde stukken uit de GMR-vergaderingen in 2018.

Jaarverslag GMR 2017
Memo inzet stakingsgelden maart 2018
Klachtenregeling Stichting Meerkring
Klokkenluidersregeling Stichting Meerkring

Contact

 Adres

 Secretariaat GMR Meerkring
 Amsterdamseweg 41 
 3812 RP Amersfoort

 Telefoon

 (033) 479 98 17

 E-mail

 info@meerkring.nl

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl