Medezeggenschap

Zoals bij iedere professionele organisatie, hebben ook de Meerkringmedewerkers inspraak in het beleid. De ouders van de leerlingen mogen eveneens hun zegje doen. Op iedere school is er een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn ouders en medewerkers personeelsleden vertegenwoordigd, die met elkaar meedenken en meepraten over het beleid van de school. Elke school is vervolgens weer door iemand vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR houdt zich bezig met het beleid op schoolniveau; de GMR heeft inspraak in het beleid dat alle scholen gezamenlijk aangaat.

De Meerkringscholen zijn onderverdeeld in clusters, die per cluster één afgevaardigde naar de GMR sturen. Zo voorkomen we een hele grote GMR, maar zorgen we er wel voor dat alle scholen vertegenwoordigd zijn. De voorzitter van de GMR voor het schooljaar 2021-2022 is Caroline Farret Jentink (groepsleerkracht op De Magneet).

Leden

De volgende mensen hebben zitting in de GMR:

 cluster

 afgevaardigde 

 school

 geleding

 Dr. M. van der  Hoeveschool
 Plevier

 Boulevard410

 Jits Horst
 (secretaris)

 Plevier

 Personeel
              

 DaVinci Eemland
 Wereldwijzer Taalklassen            

 Kolibrie

 De klimboom

  Kim Zuidema

 DaVinci

 Ouder

 De Wijde Wereld
 Kindcentrum Het Scala 
 IKC Vlinderslag

 Tony van Veen
 (vicevoorzitter)

 Vlinderslag

 Personeel

 De Bieshaar
 De Kosmos
 Femke van 't  Klooster
 De Bieshaar  Ouder

 De Achtbaan
 De Kei

 Rik Bruineman

 De Kei

 Ouder

 De Magneet
 De Border
 Joost van den Vondel

 Vacature
                

  

 Ouder

 De Dubbelster
 Kindcentrum De Meander

 Caroline Farret Jentink
 (voorzitter)

 De Magneet

 Personeel 

 De Gondelier
 Atlantis

 Vacature
 

 

 

 

Vergaderschema

De GMR vergadert negen à tien keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda voor de vergadering kunt u opvragen bij de MR van uw school. Daarnaast heeft de GMR  twee keer per jaar contact met de raad van toezicht.

Contact

Adres:
Secretariaat GMR Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP  Amersfoort

Telefoon bestuursbureau: (033) 4799817
E-mail: GMR@meerkring.nl

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media