Openbaar Kindcentrum De Meander

Directeur onderwijs : Joop Stas
Wijk: Kattenbroek
Locatietype: Kindcentrum en circuitonderwijs
Adres: Het Avontuur 45, 3823 DW Amersfoort
Telefoon: (033) 456 20 99
E-mailadres: info.meander@meerkring.nl
BSO aanwezig: Ja
Speelleergroep aanwezig: Ja
Website: www.kindcentrumdemeander.nl

Openbaar Kindcentrum De Meander

… waar de ontdekkingstocht van nu de wereldreis van later is

Een veilige en vertrouwde plek voor opvang en onderwijs onder één dak: dat biedt Openbaar Kindcentrum De Meander aan kinderen van 2 – 13 jaar. Bij ons leren kinderen vanuit spel en onderzoek de wereld verkennen. Zij werken, spelen en ontwikkelen zich in een fijne sfeer. En volgen de stroom, ieder op zijn eigen manier. Om te ontdekken dat in elke bocht zich een nieuwe wereld openbaart.

De naam

Ons kindcentrum heet niet voor niets De Meander. Kinderen ontwikkelen zich niet in een rechte lijn die van A naar B leidt. Hun ontwikkeling gaat in sprongen en af en toe via omwegen. Net zoals een rivier geen kaarsrechte waterweg is, maar zich al meanderend een weg baant door het landschap. Om uiteindelijk via al die bochten uit te monden en op te gaan in de grote zee. Openbaar kindcentrum De Meander geeft kinderen de ruimte zich te ontwikkelen en te leren via een methode die het beste bij hen past. Zodat zij later helemaal klaar zijn voor het open water. Later is dichterbij dan je denkt. Wij werken er met veel plezier aan dat ‘later’ iets is om nu al naar uit te kijken. Samen met het kind, de ouder/verzorger en de medewerkers.

Waar staan wij voor?

Vanzelfsprekend staan bij Openbaar Kindcentrum De Meander de kinderen op de eerste plaats. En leren ze bij ons rekenen, taal, lezen, schrijven en andere vakken. Maar wij helpen ze ook zich als mens goed te ontwikkelen. Binnen ons kindcentrum vinden wij een aantal dingen heel belangrijk.

Veilig en verantwoordelijk

Dat zie je meteen als je bij ons binnenloopt. ‘Veilig en verantwoordelijk’ staat boven de ingang vermeld. Twee woorden die samen het uitgangspunt vormen van ons kindcentrum. Bij ons spelen, leren en ontwikkelen de kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving. Samen werken we aan een fijne, positieve omgeving voor iedereen. Veilig en verantwoordelijk: je herkent het in het dagelijks handelen van medewerkers en kinderen. En je voelt het ook, onmiddellijk.

Spelend en onderzoekend leren

Zowel binnen het onderwijs als de opvang in ons kindcentrum leren wij kinderen vanuit spel (opvang) en onderzoeksvragen (onderwijs) de wereld te verkennen. Wij bieden een ruim aanbod van waaruit zij hun kennis verder kunnen vergroten. Zo ontwikkelen zij hun talenten en leren hoe ze die het beste kunnen inzetten. Zelfstandig denken en handelen, initiatieven leren nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren: de kinderen leren het allemaal, in hun eigen tempo. Zo bereiden wij hen voor op de toekomst.

Plezier

Spelend en onderzoekend leren gaat het allerfijnst in een goede sfeer. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben als ze bij ons zijn. En dat hebben ze zeker! Wij kijken vooral naar wat goed gaat en leren de kinderen voor elkaar en voor hun omgeving te zorgen. Bij ons helpen kinderen elkaar, lachen samen, troosten elkaar en beleven de leukste avonturen.

Samen

In ons kindcentrum werken, leren en spelen de kinderen samen. Met respect voor zichzelf en voor de ander. Samenwerken doen we ook met de ouders om vast te stellen wat het kind nodig heeft. Ook de medewerkers in ons kindcentrum vormen een hecht team. Door kennis en ervaring te delen kunnen zij nog beter aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Dit alles vanuit de overtuiging dat je samen sterker staat en samen verder komt dan alleen.


Ga naar onze website
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media