Schooltijden: vijf gelijke schooldagen

Vanaf het schooljaar 2014/2015 gaan alle Meerkringscholen gefaseerd over op vijf gelijke schooldagen. Dat betekent dat kinderen elke schooldag hetzelfde aantal uren naar school gaan. De vrije woensdagmiddag vervalt daarbij. Wat dit voor uw kind en voor u als ouder betekent, leest u hier.

Met uitzondering van DaVinci Eemland, De Weesboom en De Meander hanteren alle Meerkringscholen nu het vijf gelijke dagen model. De genoemde drie scholen volgen in een later stadium.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl