Toelichting bij het vakantierooster

Hieronder vindt u het rooster van de schoolvakanties. We volgen hierbij het vakantierooster zoals dat door het Ministerie is opgesteld. Het vakantierooster geldt
voor alle openbare basisscholen in Amersfoort. 

Voor het speciaal (basis)onderwijs (Dr. M. van der Hoeveschool, Dr. A. van Voorthuysenschool, De Kolibrie en Mulock Houwer) kunnen in verband met het leerlingvervoer afwijkende vakanties gelden.
 

Vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019

 Eerste schooldag
 27 augustus 2018
 Herfstvakantie  20 t/m 28 oktober 2018
 Kerstvakantie  22 december 2018 t/m 6 januari 2019                      
 Voorjaarsvakantie  23 februari t/m 3 maart 2019
 Paasweekeinde  19 t t/m 22 april 2019
 Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2019
 Hemelvaart  30 en 31 mei 2019
 Pinksteren  9 en 10 juni 2019
 Zomervakantie  22 juli t/m 1 september 2019

Let op: scholen hebben de mogelijkheid zelf extra vakantiedagen in te roosteren (vooral rond de meivakantie). Ook studiedagen zijn niet in het vakantierooster opgenomen.

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn