Toelichting bij het vakantierooster

Hieronder vindt u het rooster van de schoolvakanties. We volgen hierbij het vakantierooster zoals dat door het Ministerie is opgesteld. Het vakantierooster geldt
voor alle openbare basisscholen in Amersfoort. 


Voor het speciaal (basis)onderwijs (Dr. M. van der Hoeveschool, Dr. A. van Voorthuysenschool, De Kolibrie en Mulock Houwer) kunnen in verband met het leerlingvervoer afwijkende vakanties gelden.

 

Vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018

 Eerste schooldag
 21 augustus 2017
 Herfstvakantie  14 t/m 22 oktober 2017
 Kerstvakantie  23 december 2017 t/m 7 januari 2018
 Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 4 maart 2018
 Paasweekeinde  30 maart t/m 2 april 2018
 Meivakantie  28 april t/m 6 mei 2018
 Hemelvaart  10 en 11 mei 2018
 Pinksteren  20 en 21 mei 2018
 Zomervakantie  14 juli t/m 26 augustus 2018

Let op
: scholen hebben de mogelijkheid zelf extra vakantiedagen in te roosteren (vooral rond de meivakantie). Ook studiedagen zijn niet in het vakantierooster opgenomen.

Vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019

 Eerste schooldag
 27 augustus 2018
 Herfstvakantie  20 t/m 28 oktober 2018
 Kerstvakantie  22 december 2018 t/m 6 januari 2019                      
 Voorjaarsvakantie  23 februari t/m 3 maart 2019
 Paasweekeinde  19 t t/m 22 april 2019
 Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2019
 Hemelvaart  30 en 31 mei 2019
 Pinksteren  9 en 10 juni 2019
 Zomervakantie  22 juli t/m 1 september 2019

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl