Toelichting bij het vakantierooster

Hieronder vindt u het rooster van de schoolvakanties. We volgen hierbij het vakantierooster zoals dat door het Ministerie is opgesteld. Het vakantierooster geldt voor alle openbare basisscholen in Amersfoort. 

Voor het speciaal (basis)onderwijs (Dr. M. van der Hoeveschool, De Klimboom, De Kolibrie, Plevier en Boulevard410) kunnen in verband met het leerlingvervoer afwijkende vakanties gelden.

 

Vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024

Eerste schooldag   21 augustus 2023 
Herfstvakantie  14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie  23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie  17 februari t/m  25 februari 2024
Goede vrijdag  29 maart 2024
2e paasdag  1 april 2024
Koningsdag  27 april 2024 (in meivakantie)
Meivakantie  27 april t/m 4 mei 2024 (week ervoor)
   5 mei t/m 12 mei 2024 (verplicht)
Bevrijdingsdag  5 mei 2024 (in meivakantie)
Hemelvaart + vrijdag  9 mei en 10 mei 2024
Pinksteren  20 mei 2024
Zomervakantie  13 juli t/m 25 augustus 2024

Let op: scholen hebben de mogelijkheid zelf extra vakantiedagen in te roosteren (vooral rond de meivakantie). Ook studiedagen zijn niet in het vakantierooster opgenomen.
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media