Toelichting bij het vakantierooster

Hieronder vindt u het rooster van de schoolvakanties. We volgen hierbij het vakantierooster zoals dat door het Ministerie is opgesteld. Het vakantierooster geldt voor alle openbare basisscholen in Amersfoort. 

Voor het speciaal (basis)onderwijs (Dr. M. van der Hoeveschool, De Klimboom, De Kolibrie en Plevier) kunnen in verband met het leerlingvervoer afwijkende vakanties gelden.
 

Vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022

 Eerste schooldag
 30 augustus 2021
 Herfstvakantie  18 t/m 22 oktober 2021
 Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022                 
 Voorjaarsvakantie  28 februari t/m 4 maart 2022
 Goede vrijdag  15 april 2022
 2e paasdag  18 april 2022
 Koningsdag  27 april 2022 (in meivakantie)
 Meivakantie  25 april t/m 29 april 2022 (week ervoor)
   2 mei t/m 6 mei 2022 (verplicht)
 Bevrijdingsdag  5 mei 2022
 Hemelvaart  26 mei t/m 27 mei 2022
 Pinksteren  6 juni 2022
 Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022


Let op: scholen hebben de mogelijkheid zelf extra vakantiedagen in te roosteren (vooral rond de meivakantie). Ook studiedagen zijn niet in het vakantierooster opgenomen.
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media