Toelichting bij het vakantierooster

Hieronder vindt u het rooster van de schoolvakanties. We volgen hierbij het vakantierooster zoals dat door het Ministerie is opgesteld. Het vakantierooster geldt voor alle openbare basisscholen in Amersfoort. 

Voor het speciaal (basis)onderwijs (Dr. M. van der Hoeveschool, De Klimboom, De Kolibrie, Plevier, Kingmaschool en Boulevard410) kunnen in verband met het leerlingvervoer afwijkende vakanties gelden.
 

Vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023

 Eerste schooldag
 22 augustus 2022
 Herfstvakantie  22 t/m 30 oktober 2022
 Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023              
 Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023
 Goede vrijdag  7 april 2023
 2e paasdag  10 april 2023
 Koningsdag  27 april 2022 (in meivakantie)
 Meivakantie  22 april t/m 28 april 2023 (week ervoor)
   29 april t/m 7 mei 2023 (verplicht)
 Bevrijdingsdag  5 mei 2023
 Hemelvaart + vrijdag   18 mei en 19 mei 2023
 Pinksteren  29 mei 2023
 Zomervakantie  8 juli t/m 20 augustus 2023

Let op: scholen hebben de mogelijkheid zelf extra vakantiedagen in te roosteren (vooral rond de meivakantie). Ook studiedagen zijn niet in het vakantierooster opgenomen.Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media