Toelichting bij het vakantierooster

Hieronder vindt u het rooster van de schoolvakanties. We volgen hierbij het vakantierooster zoals dat door het Ministerie is opgesteld. Het vakantierooster geldt
voor alle openbare basisscholen in Amersfoort. 

Voor het speciaal (basis)onderwijs (Dr. M. van der Hoeveschool, Dr. A. van Voorthuysenschool, De Kolibrie en Plevier) kunnen in verband met het leerlingvervoer afwijkende vakanties gelden.
 

Vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020

 Eerste schooldag
 2 september 2019
 Herfstvakantie  21 t/m 25 oktober 2019
 Kerstvakantie  23 december 2018 t/m 3 januari 2020                   
 Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 28 februari 2020
 Paasweekeinde  12 t/m 13 april 2020
 Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2020
 Hemelvaart  21  en 22 mei 2020
 Pinksteren  31 mei t/m 1 juni 2020
 Zomervakantie  20 juli t/m 28 augustus 2020

Let op: scholen hebben de mogelijkheid zelf extra vakantiedagen in te roosteren (vooral rond de meivakantie). Ook studiedagen zijn niet in het vakantierooster opgenomen.

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn