Aanmelding en toelating

Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool, vanaf hun vijfde zijn ze hiertoe wettelijk verplicht.
Iedereen is welkom op een openbare school en dus ook op een school van Stichting Meerkring. Meerkring onderschrijft het grondbeginsel van het openbaar onderwijs en draagt dit blijvend uit. 

Bent u enthousiast geworden en wilt u uw kind tijdens of na een bezoek aan een open dag direct aanmelden voor de betreffende school van je keuze, dan liggen de inschrijfformulieren daarvoor klaar. Iedere school gebruikt een eigen inschrijfformulier. Uw kind online inschrijven is niet mogelijk.

Passend onderwijs

Voor uw kind zoeken we het best passende onderwijs. Als u uw kind op één van onze scholen aanmeldt, bekijkt de directie samen met u of deze school inderdaad het beste past bij wat uw kind nodig heeft. Daarna volgt de definitieve toelating. In het aanmeld- en toelatingsbeleid dat voor alle Meerkringscholen geldt, zijn de regels hiervoor vastgelegd. Ook de afspraken over vervroegde toelating van leerlingen en overplaatsing naar een andere school kunt u daarin vinden.

Het kan soms gebeuren dat ouders en de school er niet goed uit komen wat betreft de plaatsing van een leerling. Bijvoorbeeld doordat een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft waarin de school niet kan voorzien; of omdat de school geen passende onderwijsplek op een andere school kan aanbieden. En er zijn meer oorzaken te bedenken.
In dat geval kunnen de Onderwijsconsulenten uitkomst bieden. Dit zijn onafhankelijke deskundigen die scholen en ouders adviseren en begeleiden. Meer informatie over de Onderwijsconsulenten en hoe zij werken vindt u op www.onderwijsconsulenten.nl.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl