Jaarplan 

Op basis van het meerjaren strategisch beleidsplan schrijft het bestuur ieder jaar een jaarplan, waarin alle voorgenomen activiteiten staan vermeld met het daarbij behorende kostenplaatje. Het jaarplan kunt u opvragen via info@meerkring.nl.  

Daarnaast heeft iedere school een eigen schoolspecifiek jaarplan, dat eveneens is gebaseerd op het strategisch beleidsplan. U kunt bij de directeur van de betreffende Meerkringschool naar dit schoolspecifiek jaarplan vragen. 

Jaarverslagen 

Ieder jaar maakt Meerkring een verslag over het werk dat er in het voorgaande kalenderjaar is verzet. Het uitgangspunt voor het jaarverslag is het jaarplan van dat jaar. Met het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan de gemeente, het ministerie, het eigen personeel, de ouders en de samenwerkingspartners. Het jaarverslag beschrijft of de voorgenomen plannen van het bestuur ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en hoe dit is verlopen. Terugkerende thema's in ieder jaarverslag zijn de financiën, het personeelsbeleid, de organisatie en de onderwijskwaliteit.   

Bekijk de jaarverslagen van de voorgaande jaren: 
- Jaarverslag 2017 - publieksversie, video's
- Jaarverslag 2017 - volledige versie
- Jaarverslag 2016 - publieksversie, video
- Jaarverslag 2016 - volledige versie
- Jaarverslag 2015 - publieksversie, video
- Jaarverslag 2015 - volledige versie

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl