Functiehuis

Het functiehuis van Meerkring bestaat uit een functieboek waarin de functies en rollen die binnen Meerkring gehanteerd worden staan beschreven. Daarnaast hanteert Meerkring een toelagebeleid dat ook deel uitmaakt van het functiehuis. Zo willen we het beter mogelijk maken om mee te veranderen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de behoeften van onze Meerkringscholen. Op deze pagina vindt u onze beleidsdocumenten over het functiehuis.

Download hier de basisnotitie Functiehuis.​

Functiebeschrijvingen

De beschrijvingen van alle functies binnen Meerkring kunt u hieronder downloaden.

 Leerkracht BO
 Excellente Leerkracht BO
 Leerkracht SBO, SO-VSO
 Excellente Leerkracht SBO, SO-VSO
 Onderwijsassistent
 Onderwijsondersteuner SBO-(V)SO
 Adjunct Directeur
 Excellente Adjunct Directeur
 Directeur
 Excellente Directeur
 Administratief Medewerker (schaal 4)
 Administratief Medewerker (schaal 5)
 Onderhoudsmedewerker / Conciërge
 Huismeester
 Medewerker Schoonmaak
 Logopedist
 Orthopedagoog / Psycholoog
 Psychologisch Assistent 

Toelagebeleid Meerkring

Naast de diverse functies die Meerkring heeft, benoemt en beloont Meerkring nog een aantal aparte rollen. De rolbeschrijvingen die binnen Meerkring gehanteerd worden kunt u hieronder downloaden.
 Intern Begeleider
 Teamleider
 Bovenschools Specialisme Coördinator

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl