Junior Teacher begeleidingstraject

Meerkring heeft speciaal voor startende leerkrachten een 3-jarig begeleidingstraject ontwikkeld.Hiermee worden leerkrachten die minder dan 3 jaar in het onderwijs werkzaam zijn klaargestoomd van startbekwaam tot basisbekwaam.
‘Vroeger’ werd je in het diepe gegooid: je had je diploma dus je was volleerd. Tegenwoordig is er veel meer begeleiding om een beginnende leerkracht niet te laten verzuipen maar er juist voor te zorgen dat het onderwijs aanvoelt als een warm bad. We zijn daarom blij als je bij ons aangeeft wat je behoefte aan hebt, zodat we hierop in kunnen spelen. Dus doe dat vooral!

Open de flyer Junior TeacherWeet je het nog, je eerste werkdag als leerkracht? Kersvers van de Pabo, voor het eerst de volledige verantwoordelijkheid voor de groep, omgaan met ouders, samenwerken met collega’s...

Het traject

Dit traject is voor leerkrachten die rechtstreeks van de Pabo komen en voor hen die na de Pabo langdurig invallen. Voorwaarde is dat deelnemers een Meerkring-aanstelling hebben van minstens 2 dagen. Junior Teacher wil – naast de al aanwezige begeleiding op school – de professionele ontwikkeling van leerkrachten stimuleren en hun handelingsbekwaamheid vergroten. Dit drie jaar durende traject bestaat uit video-interactiebegeleiding, intervisie en vakinhoudelijke bijeenkomsten. Vanuit de cao is geregeld dat de leerkrachten hier binnen hun normjaartaak tijd voor krijgen. Tijdens de laatste bijeenkomst ontvangen alle deelnemers tijdens een feestelijke bijeenkomst het certificaat Junior Teacher. Inmiddels hebben wij ruime ervaring opgedaan met dit traject en hebben een flink aantal deelnemers het begeleidingstraject al afgerond. Hieronder laten we de junior teachers aan het woord over hun ervaringen.

Ervaringen

“Behalve begeleiding in het werk voor de klas, is een goed inwerkprogramma op de school zelf ook van belang. De administratie wordt veel genoemd in reactie op de vraag tijdens de intervisie, waar je als startende leerkracht tegenaan loopt: Hoe werkt dat registratiesysteem, wat moet je allemaal registreren en waar? Op de Pabo is daar weinig aandacht voor.”

Junior teacher 1

“Het beeldbegeleidingstraject dat nu loopt wordt door mij als deelnemer als zeer positief ervaren. Na een intake of kennismakingsgesprek komt de begeleider filmen als je in de klas als je aan het werk bent. Vooraf zijn er met de begeleider  ontwikkel-punten opgesteld, worden de beelden bekeken en nabesproken.” 

Junior teacher 2

“Het houdt je een spiegel voor over hoe je voor de klas staat. Je kunt zelf een vraag inbrengen, waardoor het echt relevant wordt. De vaste begeleider kijkt constant of je er voldoende uit kunt halen. Anders wordt het plan aangepast.”

Junior teacher 3
“GROTE TOP: Er wordt echt gekeken naar jou als persoon en hoe ze tijdens dit traject jou kunnen helpen. Dat maakt de begeleiding heel doeltreffend!”

Junior teacher 4
 
Vakinhoudelijk moeten startende leerkrachten nog een flinke stap zetten. 
Een van de junior teachers zegt daarom: 
“Op de Pabo wordt er breed aandacht besteed aan verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld als het gaat over kinderen met autisme, ADHD, spraakproblematiek. In de klas zit een variatie aan kinderen met ieder hun eigen persoonlijkheden, gedragingen en ontwikkelingsniveaus met of zonder label. Vaak is een vraag van een kind zo specifiek, dat ik vind dat ik met mijn 'startende kennis' nog beter tegemoet zou kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften als ik hier meer scholing in zou krijgen; ik ben nog zoekende naar de juiste oplossing of hulpmiddel.” 

Junior teacher 5
  
De ervaring van de startende leerkrachten is ook, dat je heel ver komt als je je open en eerlijk opstelt. Steun en aandacht van de naaste collega’s is daarbij minstens zo belangrijk. Dus, ervaren collega die ook dit stukje leest: fijn dat je er wilt zijn voor je nieuwe collega’s.
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media