Doelen van Verwerking

Stichting Meerkring verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden met de bijbehorende grondslag.

A. Het geven en organiseren van het onderwijs waaronder:
Het inschrijven en toelaten van de leerling bij de school (wettelijke verplichting);
• het geven van onderwijs en de begeleiding van leerlingen (om overzicht te hebben m.b.t. de aard, organisatie en verloop van dat onderwijs per leerling en de behaalde leerresultaten) (algemeen belang, wettelijke verplichting);
• het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen en toegang tot systemen (gerechtvaardigd belang);
• het informeren van ouders/verzorgers over de vorderingen van de leerlingen en over activiteiten op school (wettelijke verplichting);
• het uitvoeren van financieel beheer waaronder het administreren van bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen, en (vrijwillige) ouderbijdragen voor excursies, kampen, overige buitenschoolse activiteiten. (overeenkomst, gerechtvaardigd belang)

B. Het nakomen van een wettelijke plicht waaronder:
• het laten uitvoeren van accountantscontrole; (wettelijke verplichting)
• het voldoen aan de vraag gegevens te verstrekken aan organisaties zoals de overheid; (wettelijke verplichting)
• het voldoen aan de vraag gegevens te verstrekken aan het samenwerkingsverband passend onderwijs, voor advies, ondersteuning of het beoordelen van de toelaatbaarheid van de leerling tot (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs; (wettelijke verplichting)
• de uitvoering of toepassing van een andere wet. (wettelijke verplichting)

C. Het zorgen voor de veiligheid van leerlingen op school waaronder:
• Het onderzoeken en vastleggen van gezondheidsrisico’s en gedrag rondom (het voorkomen van) pesten; (wettelijke verplichting)
• het registreren en afhandelen van klachten (vertrouwenspersoon); (wettelijke verplichting)
• het registreren van medische condities van leerlingen waar medewerkers rekening mee moeten houden; (toestemming)
• het registreren van gegevens ten behoeve van calamiteiten(bestrijding); (wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang)
• het uitvoeren van videocameratoezicht; Beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen (gerechtvaardigd belang)

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media