Schorsing en verwijdering

Onze Meerkringscholen doen hun uiterste best om alle leerlingen het best passende onderwijs te geven. Elke school heeft een schoolondersteuningsplan, waarin beschreven staat wat ouders ten minste van de school mogen verwachten. Er zijn echter situaties waarin de benodigde zorg de grenzen van de school overstijgt. Bijvoorbeeld wanneer kinderen zoveel begeleiding nodig hebben, dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de andere kinderen; of wanneer de veiligheid in de school in het geding is. 
In dergelijke gevallen besluit de school dan tot schorsing van de leerling en in uitzonderlijke gevallen tot verwijdering. Uiteraard gaat daar een gedegen traject aan vooraf, waarbij ook de ouders betrokken zijn. Meerkring heeft dit vastgelegd in een schorsing- en verwijderingsprotocol.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl