Schorsing en verwijdering

Onze Meerkringscholen doen hun uiterste best om alle leerlingen het best passende onderwijs te geven. Elke school heeft een schoolondersteuningsplan, waarin beschreven staat wat ouders ten minste van de school mogen verwachten. Er zijn echter situaties waarin de benodigde zorg de grenzen van de school overstijgt. Bijvoorbeeld wanneer kinderen zoveel begeleiding nodig hebben, dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de andere kinderen; of wanneer de veiligheid in de school in het geding is. 
In dergelijke gevallen besluit de school dan tot schorsing van de leerling en in uitzonderlijke gevallen tot verwijdering. Uiteraard gaat daar een gedegen traject aan vooraf, waarbij ook de ouders betrokken zijn. Meerkring heeft dit vastgelegd in een schorsing- en verwijderingsprotocol.


Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media