obs De Magneet

  

  

Locatiedirecteur:
 Matthijs Stemmer
Meerscholendirecteur: Ad Goenee
Wijk: Soesterkwartier
Schooltype: Dalton i.o.
BSO op school: Ja
Adres: Maasstraat 2, 3812 HS Amersfoort 
 

De Magneet, een aantrekkelijke school

, heeft een onderwijskundige vernieuwing achter de rug. De Magneet is een Daltonschool geworden. De grondlegger van het Dalton onderwijs, Parkhurst, vertelde wat daltononderwijs allemaal niet is: ‘Dalton is no method, no system, it’s an influence!’: geen methode, geen systeem, maar een beïnvloeding. Parkhurst wil van kinderen mensen maken die onbevreesd in het leven staan, vol van zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. ‘Fearless human beings’ is de term die ze daarvoor gebruikt. Dat soort mensen heeft de maatschappij volgens haar nodig, mensen die willen samenwerken en zo de maatschappij willen dienen bij het oplossen van de grote politieke en sociale problemen.

Daltonschool

Het daltononderwijs van nu is niet hetzelfde als het Daltonplan van Parkhurst. Of misschien juist wel? De praktijk van nu ziet er weliswaar niet hetzelfde uit als de praktijk van toen, maar omdat Parkhurst benadrukte dat er met haar gedachtegoed geëxperimenteerd moest worden – dat is de essentie van haar ideeën – moet het daltononderwijs van nu er wel anders uitzien dan het daltononderwijs van haarzelf, een kleine honderd jaar geleden. Er moet ontwikkeling en progressie zijn, die gebaseerd is op voortschrijdend inzicht en voortschrijdende ervaringen. Het niet vastlopen in routinematig handelen, maar het kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen en het kritisch beschouwen van de eigen daltonpraktijk hoort bij Dalton Plan, ook in de eenentwintigste eeuw.

 

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn