ods De Magneet

Directeur: Peter Veeken
Wijk: Soesterkwartier
Schooltype: Dalton 
Bso op school: Ja
Adres: Maasstraat 2, 3812 HS Amersfoort 
Telefoon: (033) 461 71  97  
E-mailadres: info.magneet@meerkring.nl
Website: www.obsdemagneet.nl

Het gebouw

De Magneet bevindt zich in een mooi gebouw aan de Maasstraat, in het hart van het Soesterkwartier. De Magneet heeft een mooi en rookvrij speelplein. Hier bieden we samen met Ska Kinderopvang onderwijs en opvang onder één dak en ontwikkelen we ons naar een dalton kindcentrum. Met deze samenwerking in één gebouw geloven we dat we het kind dan echt centraal kunnen stellen.   

Dalton kindcentrum in ontwikkeling

Het daltonconcept zie je in de praktijk terug in de manier waarop  kinderen hier spelen, werken en leren. Dat is de belofte van De Magneet. Van jongs af aan werken kinderen mét leidsters en leerkrachten aan de daltonwaarden ‘samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit’. Hierdoor ervaren kinderen een eenheid, voelen ze zich prettig en veilig. Zo komende kinderen tot bloei en leren ze elke dag nieuwe dingen. Daarom zijn ouders en verzorgers zo tevreden en dat maakt De Magneet een mooi en  aantrekkelijk kindcentrum.  

“Wij zijn trots op Dalton, hier wordt het kind ECHT gezien!”  


Dalton in de praktijk

Samenwerken doen we hier op verticale wijze. De oudsten begeleiden en stimuleren de jongsten en de jongsten op hun beurt de speelleergroepen. Met als doel met en van elkaar leren. Onze kinderen werken op verschillende momenten en bij verschillende opdrachten samen, met klasgenoten, maar ook jong en oud. Oudere leerlingen kunnen een stimulerende en begeleidende rol heel goed aan. Jongere kinderen vinden het prachtig als ze door andere leerlingen geholpen worden.  Samenwerkplekken zie je terug op de gangen, de diverse hoeken en plekken op het leerplein. Hier wordt op een verantwoorde manier zelfstandig en samengewerkt. Zo geven we kinderen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om dit volgens bepaalde regels te doen. Dagelijks en wekelijks kijken we gezamenlijk terug en doen we met de kinderen aan reflectie:’ Hoe was het in de klas of op de werkplek? Hoe gingen de lessen? Hoe voelde je je? Wat heb je geleerd? Wat kan een volgende keer beter? En welke successen heb je behaald? Door de ervaringen te benoemen en na te denken over het eigen handelen leren de kinderen zichzelf te verbeteren en zijn ze enorm betrokken bij het leren.  Ga naar onze website
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media