Organisatie

Meerkring is de totaalorganisatie van het Openbaar Primair Onderwijs in Amersfoort. De verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Amersfoort is in 1995 ingezet. Sinds 2005 is Meerkring een stichting. De stichting is ingesteld op grond van een statuut, vastgesteld door de gemeenteraad van Amersfoort. Stichting Meerkring omvat achttien scholen.

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Meerkring en bestaat uit Willem Kuijpers (voorzitter) en Christian van den Brink (lid). Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau.

De Raad van Toezicht (RvT) ziet aan de hand van een toezichtsplan toe op het werk van het CvB. De RvT bestaat uit maximaal 7 vrijwilligers.

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. Vanuit iedere Medezeggenschapsraad is één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl