Organisatie

Meerkring is de totaalorganisatie van het Openbaar Primair Onderwijs in Amersfoort. De verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Amersfoort is in 1995 ingezet. Sinds 2005 is Meerkring een stichting. De stichting is ingesteld op grond van een statuut, vastgesteld door de gemeenteraad van Amersfoort. Stichting Meerkring omvat eenentwintig scholen.

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Meerkring en bestaat op het moment uit Christian van den Brink (lid en waarnemend voorzitter). Op dit moment wordt er een wervingstraject gestart voor de functie van voorzitter College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau.

De Raad van Toezicht (RvT) ziet aan de hand van een toezichtsplan toe op het werk van het CvB. De RvT bestaat uit maximaal 7 vrijwilligers.

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. Vanuit iedere Medezeggenschapsraad is één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn