Onze geschiedenis

De verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Amersfoort is in 1995 ingezet. Sinds 2005 is Meerkring een stichting. De stichting is ingesteld op grond van een statuut, vastgesteld door de gemeenteraad van Amersfoort. Meerkring is tot het jaar 2020 de totaalorganisatie van het 'Openbaar Primair Onderwijs in Amersfoort' geweest. Op 1 januari 2020 zijn de statuten van Meerkring gewijzigd en is Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort een samenwerkingsbestuur dat openbaar en algemeen bijzonder onderwijs verzorgt in Amersfoort.

Meerkring jubileum

In 2024 vieren  we dat Meerkring 27,5 jaar bestaat en werken we aan de ambitie Talentontwikkeling. Dit hebben we o.a. gevierd met een Meerkringbrede studiedag voor en door medewerkers. Een dag waarin collega's van alle 21 locaties elkaar ontmoetten en we actief hebben gewerkt aan talentontwikkeling.  Het programma bestond uit 30 workshops, lezingen en inspiratiesesses. Een dag om niet snel te vergeten. Natuurlijk kon een feestelijke afsluiting met muziek niet ontbreken.

Onze organisatie

Stichting Meerkring is een organisatie voor primair onderwijs in Amersfoort, waarbinnen iedere dag 600 professionals op 14 basisscholen en 7 scholen voor speciaal (basis)onderwijs zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen. Meerkring wordt als volgt georganiseerd:

  • Meerkring bestaat uit 21 unieke basisscholen
  • Het college van bestuur (CvB) is het bevoegd gezag en wordt gevormd door Yvonne Hof (voorzitter,  Patrick Pijnenburg (lid) en Ayden Broertjes (Kinderbestuurder). 
  • Het bestuur en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau op het gebied van ICT, Onderwijs & Kwaliteit, Financiën, Administratie, Marketing en Communicatie, Huisvesting en HR.
  • De raad van toezicht (RvT) ziet aan de hand van een toezichtplan toe op het werk van het CvB. De RvT bestaat uit maximaal 7 vrijwilligers.
  • Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. Vanuit iedere medezeggenschapsraad is één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media