Organisatie

Meerkring is tot het jaar 2020 de totaalorganisatie van het 'Openbaar Primair Onderwijs in Amersfoort' geweest. De verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Amersfoort is in 1995 ingezet. Sinds 2005 is Meerkring een stichting. De stichting is ingesteld op grond van een statuut, vastgesteld door de gemeenteraad van Amersfoort. 

Op 1 januari 2020 vond er een bestuurlijke fusie plaats tussen Stichting Meerkring en Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort, waarna de statuten zijn veranderd en Meerkring voluit: ‘Stichting Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort’ heet. Met de statutaire naamswijziging is aan de Meerkring statuten toegevoegd dat 
Meerkring ook algemeen-bijzonder onderwijs verzorgt. Stichting Meerkring is daarmee een organisatie voor primair onderwijs in Amersfoort, waarbinnen iedere dag 600 professionals op 15 basisscholen en 8 scholen voor speciaal (basis)onderwijs zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen. Stichting Meerkring omvat 23 scholen.

Het college van bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Meerkring en bestaat op het moment uit Christian van den Brink (lid en waarnemend voorzitter). Op dit moment wordt er een wervingstraject gestart voor de functie van voorzitter college van bestuur. Het college van bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau.

De raad van toezicht (RvT) ziet aan de hand van een toezichtplan toe op het werk van het CvB. De RvT bestaat uit maximaal 7 vrijwilligers.

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. Vanuit iedere medezeggenschapsraad is één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn