Over Meerkring

Meerkring is het bestuur van de openbare scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in de gemeente Amersfoort. Onze scholen zijn verspreid over de hele gemeente.

Onze naam Meerkring maakt duidelijk dat de openbare scholen meerwaarde bieden. Wij vinden dat kinderen voor een goede toekomst méér nodig hebben dan alleen kennis. Op basis van wederzijds respect, tolerantie en betrokkenheid in de beschermende kring van de school kunnen zij zich in een veilige omgeving ontwikkelen, elkaar ontmoeten en zich ontplooien. Onze scholen kenmerken zich door openheid, toegankelijkheid en vertrouwen.

Meerkringscholen zijn openbare scholen

Ze staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid.

Meerkringscholen betrekken de ouders bij het onderwijs

Het kind is daarbij de schakel. Goed openbaar onderwijs maken we samen.

Meerkringscholen zijn wijkscholen

Onze scholen zijn onderdeel van de wijk waarin ze staan, er is een bibliotheek gevestigd of er vinden andere activiteiten buiten schooltijd er plaats.

Meerkringscholen zijn verfrissende scholen

Wij laten een eigen geluid horen en dat geluid laten de scholen elk op hun eigen wijze horen.

Meerkringscholen zijn transparante scholen

Wij laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.

Meerkringscholen, ook voor levensbeschouwing en godsdienst

Vanuit onze openbare identiteit bieden wij ruimte om kennis te maken met verschillende levensbeschouwelijke en godsdienstige stromingen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl