Directeur: Bert Jalving
Wijk: Kruiskamp
Schooltype: Brede school
Adres: Evertsenstraat 39, 3814 SG Amersfoort
Telefoon: (033) 470 12 02
E-mailadres: info.Vlinderslag@meerkring.nl
BSO op school: Ja
Website: ikcvlinderslag.nl


Integraal Kindcentrum Vlinderslag is een kleurrijk kindcentrum van en voor de buurt
, dichtbij het oude centrum van Amersfoort in de wijk Kruiskamp. We zijn kleurrijk omdat we een afspiegeling zijn van de diversiteit in de wijk. We streven kleinschaligheid na waar persoonlijk contact makkelijk te maken is. Het kindcentrum, voor kinderen uit de (omliggende)wijk(en), bestaat uit opvang en onderwijs. 

Eén team van opvang- en onderwijscollega’s werken samen om een zo krachtig mogelijke onderwijs- en opvoedsituatie voor onze kinderen te verzorgen. Dit doen we met hart en ziel én aan de hand van ons motto; spelen, leren en ontmoeten.

Met accent op de basisvaardigheden

IKC Vlinderslag wil kinderen een goede basis bieden voor hun verdere leven en ontplooiing in brede zin, door het aanspreken en ontplooien van hun maximale ontwikkelingsmogelijkheden in een gelukkige, veilige en sociale gemeenschap. Het accent van het onderwijs op Vlinderslag ligt op het verwerven van de basisvaardigheden. De computer neemt in het onderwijs een ondersteunende rol in. Het kindcentrum bezit een modern intern netwerk, waardoor communicatie tussen groepen onderling mogelijk is. En hierdoor is het mogelijk om gebruik te maken van gedeelde programma’s en internet voor het verzamelen van gegevens voor werkstukken.

Het gebouw

Midden in de wijk Kruiskamp staat het prachtige nieuwe gebouw van Vlinderslag. Met oog voor het verleden en zicht op de toekomst. De renovatie van het jong monumentale schoolgebouw is hand in hand gegaan met futuristische nieuwbouw. Het gebouw biedt onderdak aan onderwijs en opvang voor kinderen uit de (omliggende) wijken) samen met partners zoals Ska kinderopvang  en bibliotheken Eemland. We proberen met zoveel mogelijk partners onder één dak samen te werken die rechtstreeks verbonden zijn aan de ontwikkeling of opvoeding van de kinderen bij ons kindcentrum. Ska Kinderopvang biedt hier voorschoolse en buitenschoolse opvang aan. 
Ga naar onze website
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media