Wereldwijzer Taalklassen

Directeur: Vera Doornekamp
Wijk: Hoogland
Schooltype: Internationale Taalklassen
Adres: Engweg 3D, 3828 CJ Amersfoort
Telefoon: (033) 47 22 838
E-mailadres: vera.doornekamp@meerkring.nl
Website: wereldwijzertaalklassen.nl


Wereldwijzer, de Internationale taalklassen is een school voor anderstalige kinderen van 6-12 jaar uit Amersfoort en omstreken.
 
Wij zijn een school voor kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen of korter dan een jaar in Nederland wonen. En die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om in te stromen binnen het reguliere onderwijs.

Doel van de school

Het doel van de Internationale taalklassen is dat kinderen na 40-60 weken uitstromen naar een reguliere basisschool (of VO-school) en in een groep met leeftijdsgenoten starten. De kinderen moeten daarvoor de mondelingen en schriftelijke taal zodanig beheersen dat ze in die groep kunnen functioneren. Soms met een eigen programma. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen.

Ons onderwijsaanbod

Wij bieden een veilige omgeving, waarin wij de kinderen Nederlands leren, waar veel aandacht is voor de leerling, waar respect is voor verschillende culturen en gebruiken en waar een zeer enthousiast team werkt.
De lessen die worden gegeven: Nederlands als tweede taalverwerving, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, vreedzame school, creatieve vakken, gymnastiek, computervaardigheid.

Meerkring GO!

Wereldwijzer Taalklassen is aangesloten bij Meerkring GO!, een collectief van scholen dat extra ondersteuning biedt aan kinderen die dat nodig hebben. GO staat voor Gericht Onderwijs: onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft. De acht scholen die zijn aangesloten bij Meerkring GO! hebben gespecialiseerde medewerkers in dienst en hebben dus de kennis en expertise in huis om kinderen een passende leeromgeving  te bieden. Onderlinge samenwerking tussen de scholen wordt gestimuleerd. Lees verder voor meer informatie over Meerkring GO!


Ga naar onze website
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media