so De Klimboom

Directeuren: Marianne Huitema & Jaël Klamer
Wijk: Randenbroek
Schooltype: Speciaal onderwijs
Adres: Heiligenbergerweg 185, 3816 AJ Amersfoort
Telefoon: (085) 066 07 00
E-mailadres: administratie.klimboom@meerkring.nl
Website: www.klimboomamersfoort.nl

De Klimboom, niet overvragen maar wel vragen. De school biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Geen twee kinderen zijn gelijk. Slechts in algemene zin kunnen we zeggen dat onze leerlingen blijvende beperkingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis. De Klimboom is erop gericht de zelfstandigheid zo groot mogelijk te laten worden, waarmee de afhankelijkheid van anderen zo klein mogelijk wordt.

De onder-, midden- en bovenbouw

De vier- tot zesjarige leerling komt binnen in de onderbouw. In deze groep leert het kind om naar school te gaan. Welk ritme kent de dag, wat wordt er allemaal gedaan en wat wordt van het kind verwacht. In deze groep worden kinderen nog veel geholpen met allerlei vanzelfsprekende vaardigheden. Ook wordt er gekeken wat de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind zijn. Kinderen vanaf 7 jaar zitten in de middenbouw. In deze groep wordt meer leergericht gewerkt al hebben nog veel kinderen verzorging nodig. De groepssamenstelling wordt zo gemaakt dat er voor elk kind een kans en uitdaging is om zich op alle gebieden verder te ontwikkelen. Wij zien heel nadrukkelijk leerkansen in de diversiteit van de groep. Na de middenbouw komt de bovenbouw. In feite functioneert deze groep op dezelfde wijze. Leerlingen in de bovenbouw zijn minimaal 9 jaar. De zelfredzaamheid van de kinderen wordt groter en er wordt ook meer van ze verwacht.

 

Het gebouw

Op 1 maart 2019 zijn wij terug verhuisd naar scholencomplex de Vosheuvel in Amersfoort, waar wij inmiddels in het nieuwe schoolgebouw zijn getrokken. 

 

Meerkring GO!

De Klimboom is aangesloten bij Meerkring GO!, een collectief van scholen dat extra ondersteuning biedt aan kinderen die dat nodig hebben. GO staat voor Gericht Onderwijs: onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft. De acht scholen die zijn aangesloten bij Meerkring GO! hebben gespecialiseerde medewerkers in dienst en hebben dus de kennis en expertise in huis om kinderen een passende leeromgeving  te bieden. Onderlinge samenwerking tussen de scholen wordt gestimuleerd. Lees verder voor meer informatie over Meerkring GO!

 

 

Ga naar onze website

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media