College van Bestuur

Met ingang van 1 januari 2012 bestaat het bevoegd gezag van Meerkring uit een College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit Willem Kuijpers (voorzitter) en Christian van den Brink (lid).

 
 Christian van den Brink  Willem Kuijpers

Het CvB vraagt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) advies of instemming voor beleidsvoorstellen die de hele organisatie betreffen. Daarnaast is op een aantal onderwerpen goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) vereist. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT.

Het CvB vergadert in het schooljaar 2018-2019 op de volgende data:
3 september, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december, 28 januari, 18 februari, 25 maart, 23 april, 27 mei en 24 juni.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl