College van Bestuur

Met ingang van 1 januari 2012 bestaat het bevoegd gezag van Meerkring uit een College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit Willem Kuijpers (voorzitter) en Christian van den Brink (lid).

 
 Christian van den Brink                             Willem Kuijpers

Het CvB vraagt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) advies of instemming voor beleidsvoorstellen die de hele organisatie betreffen. Daarnaast is op een aantal onderwerpen goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) vereist. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT.

Het CvB vergadert in het schooljaar 2018-2019 op de volgende data:
3 september, 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december, 28 januari, 18 februari, 25 maart, 23 april, 27 mei en 24 juni.
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn