College van Bestuur

Met ingang van 1 januari 2012 bestaat het bevoegd gezag van Meerkring uit een college van bestuur (cvb). Het bestuur bestaat, sinds het vertrek van Willem Kuijpers (voorzitter) in januari 2020, enkel uit Christian van den Brink (lid en waarnemend voorzitter).  Op dit moment wordt er gewerkt aan de opvolging van de voorzitter van College van Bestuur.

 
 Christian van den Brink

Het bestuur vraagt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) advies of instemming voor beleidsvoorstellen die de hele organisatie betreffen. Daarnaast is op een aantal onderwerpen goedkeuring van de raad van toezicht (rvt) vereist. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het bestuur vergadert 10 keer per jaar. De vergaderdata zijn op te vragen via info@meerkring.nl.
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn