so Plevier

Directeur: Arjan Nagtegaal
Wijk: Liendert
Schooltype: Speciaal onderwijs
Adres: Lageweg 4, 3815 VG Amersfoort
Telefoon: (033) 463 48 34
E-mailadres: info.plevier@meerkring.nl
Website: www.plevieramersfoort.nl


Plevier biedt onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 13 jaar met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.
Plevier ziet het als haar opdracht de leerlingen onderwijsleersituaties aan te bieden waarin ze zich op sociaal-emotioneel en cognitief gebied optimaal kunnen ontwikkelen. Omdat we vinden dat iedere leerling recht heeft op passende ondersteuning.
De school kenmerkt zich door een stabiele, gestructureerde omgeving waarin het dagritme en de incidentele veranderingen zo voorspelbaar mogelijk worden gemaakt.  De leerlingen worden begeleid in hun ontwikkeling door aan te sluiten bij hun mogelijkheden, waardoor ze kunnen functioneren binnen de kaders die de samenleving stelt. Leerlingen worden positief benaderd, zodat ze (weer) met plezier naar school toe komen. Elke dag is daarom een nieuwe kans! Het hele team doet zijn uiterste best om het beste uit iedere leerling te halen. Vanuit positief contact wordt er groei nagestreefd,  waarbij we accepteren dat er soms meerdere kansen nodig zijn om dit te realiseren.

Het gebouw

De school is gevestigd in een prachtig, open en licht gebouw en beschikt over een ruime centrale hal, tien leslokalen met ieder een eigen toilet, een technieklokaal, een kooklokaal, speeldak, groot schoolplein, diverse kantoren en gymzaal.

Meerkring GO!

Plevier is aangesloten bij Meerkring GO!, een collectief van scholen dat extra ondersteuning biedt aan kinderen die dat nodig hebben. GO staat voor Gericht Onderwijs: onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft. De acht scholen die zijn aangesloten bij Meerkring GO! hebben gespecialiseerde medewerkers in dienst en hebben dus de kennis en expertise in huis om kinderen een passende leeromgeving  te bieden. Onderlinge samenwerking tussen de scholen wordt gestimuleerd. Lees verder voor meer informatie over Meerkring GO!Ga naar onze website
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media