so De Kolibrie

Directeur: Thijs van den Bosch
Wijk: Soest
Schooltype: Speciaal onderwijs
Adres: Hellingweg 1, 3762 CP Soest
Telefoon: (035) 200 23 03
E-mailadres: info.kolibrie@meerkring.nl
Website: www.kolibriesoest.nl

De school

De Kolibrie is een OZA (onderwijszorgarrangement, cluster 4) voor leerlingen van 6 tot en met 12 jaar, die uitvallen binnen het reguliere speciale onderwijs (so/sbo). Voor velen is de Kolibrie een laatste mogelijkheid om überhaupt nog naar school te kunnen gaan. Onze leerlingen hebben vaak al een geschiedenis op meerdere scholen, waardoor teleurstelling en wantrouwen is ontstaan. Daar waar het door allerlei omstandigheden andere scholen niet is gelukt, werken wij aan de basale schoolse vaardigheden. Hierdoor kunnen leerlingen binnen gemiddeld 2 jaar weer teruggeplaatst worden in het regulier speciale onderwijs (so/sbo/vso) en/of uitstromen naar het regulier onderwijs (vmbo/pro). Wij zijn in staat om naast ons ambitieuze onderwijsaanbod, extra zorg te bieden. Hierdoor komen leerlingen wél tot leren, ontwikkelen en sociaal emotionele groei. Hierin werken Meerkring (onderwijs) en ’s Heeren Loo (gedragsexpertise) nauw met elkaar samen in één gebouw.

Het gebouw

De Kolibrie is gehuisvest op het terrein van 's Heeren Loo in Soest. 

Meerkring GO!

De Kolibrie is aangesloten bij Meerkring GO!, een collectief van scholen dat extra ondersteuning biedt aan kinderen die dat nodig hebben. GO staat voor Gericht Onderwijs: onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft. De acht scholen die zijn aangesloten bij Meerkring GO! hebben gespecialiseerde medewerkers in dienst en hebben dus de kennis en expertise in huis om kinderen een passende leeromgeving  te bieden. Onderlinge samenwerking tussen de scholen wordt gestimuleerd. Lees verder voor meer informatie over Meerkring GO!Ga naar onze website
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media