so De Kolibrie

 
  Meerscholendirecteur: Pieter Ozinga
Locatiedirecteur: Arjan de Groot
Wijk: Soest
Schooltype: Speciaal onderwijs
Adres: Hellingweg 1, 3762 CP Soest
Telefoon: (035) 200 23 03
 

De Kolibrie, biedt meer ondersteuning dan binnen regulier onderwijs geboden kan worden. Het is een cluster-4-school in Soest die intensieve begeleiding biedt aan leerlingen van 9 tot en met 12 jaar. Het streven is leerlingen gedurende een periode van maximaal twee jaar schoolvaardig te maken, zodat ze kunnen doorstromen naar regulier speciaal onderwijs.

De groepen

De school heeft op dit moment vier groepen van maximaal zes leerlingen. Elke groep wordt begeleid door een leerkracht en een gedragsbegeleider. Centraal in de begeleiding staat het aanleren van basale schoolse vaardigheden die een voorwaarde zijn om tot ontwikkeling te komen binnen het regulier speciaal onderwijs.  De Kolibrie is een combinatie van zorg en onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 'Heeren Loo.

Het gebouw

De Kolibrie is gehuisvest op het terrein van 's Heeren Loo in Soest. 

Meerkring GO!

De Kolibrie is aangesloten bij Meerkring GO!, een collectief van scholen dat extra ondersteuning biedt aan kinderen die dat nodig hebben. GO staat voor Gericht Onderwijs: onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft. De acht scholen die zijn aangesloten bij Meerkring GO! hebben gespecialiseerde medewerkers in dienst en hebben dus de kennis en expertise in huis om kinderen een passende leeromgeving  te bieden. Onderlinge samenwerking tussen de scholen wordt gestimuleerd. Lees verder voor meer informatie over Meerkring GO!


Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn