Raad van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2012 kent Meerkring een nieuwe bestuursstructuur. De raad van toezicht (rvt) is hier als nieuwe geleding aan toegevoegd. Aan de hand van een toezichtsplan ziet de rvt toe op het werk van het college van bestuur (cvb).

De raad van toezicht van Meerkring bestaat uit normaliter uit zes leden. Momenteel wordt er een nieuwe voorzitter geworven vanwege het verstrijken van de tweede zittingstermijn. De raad van toezicht bestaat momenteel uit vijf leden: 
 
 Mildred Klarenbeek  
 Debby Woesthuis
 Raymond Ophuis  tijdelijk voorzitter
 Misja Heller  vicevoorzitter
 Hans de Bruin  

De raad van toezicht komt vijf keer per jaar in vergadering bijeen om het organisatiebeleid met het bestuur te bespreken. 

De rvt-leden ontvangen jaarlijks een vergoeding, conform de normen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).
Deze vergoedingen vermelden we jaarlijks in het jaarverslag. 

Jaarverslagen Raad van Toezicht

Het Jaarverslag van de rvt  maakt onderdeel uit van het bestuursbrede jaarverslag van Meerkring. Bekijk hier de jaarverslagen van Meerkring.


 

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn