Raad van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2012 kent Meerkring een nieuwe bestuursstructuur. De Raad van Toezicht (RvT) is hier als nieuwe geleding aan toegevoegd. Aan de hand van een toezichtsplan ziet de RvT ziet toe op het werk van het College van Bestuur (CvB).

De RvT van Meerkring bestaat uit zeven leden:
 Petra Hoogerwerf  - voorzitter
 Marton de Pinth  
 Liesbeth Hörmann  
 Ingrid Groenendijk  - vice-voorzitter
 Raymond Ophuis  
 Misja Heller  
 vacature  - wordt vooralsnog niet ingevuld

De RvT komt vijf keer per jaar in vergadering bijeen om het organisatiebeleid met het CvB te bespreken. In het schooljaar 2017-2018 is dat op de volgende data:
12 oktober, 13 december, 8 februari, 27 maart, 28 juni.

De vergoeding voor de RvT-leden is voor leden € 3.500,- per jaar en voor de voorzitter € 4.500,- per jaar. Daarnaast kunnen de RvT-leden hun onkosten declareren. Deze bedragen vermelden we jaarlijks in het Jaarverslag. Deze vergoedingen zijn conform de normen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

Jaarverslagen RvT

Het Jaarverslag van de RvT maakt onderdeel uit van het bestuursbrede Jaarverslag van Meerkring.

 Jaarverslag RvT 2017
 Jaarverslag RvT 2016
 Jaarverslag RvT 2015 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl