Raad van toezicht

Met ingang van 1 januari 2012 kent Meerkring een nieuwe bestuursstructuur. De raad van toezicht is hier als nieuwe geleding aan toegevoegd.
Aan de hand van een toezichtsplan ziet de raad van toezicht toe op het werk van het college van bestuur.

De raad van toezicht van Meerkring bestaat uit zes leden die benoemd worden door de gemeenteraad van Amersfoort. De leden kiezen een voorzitter uit hun midden.

Corrie Vinckers  Voorzitter
Bamba Konté  Lid auditcommissie
Debby Woesthuis  Voorzitter van de remuneratiecommissie
Mildred klarenbeek  lid O&K commissie
Hans de Bruin  Voorzitter O&K commissie
Michel Labij  Voorzitter Auditcommissie

 

De raad van toezicht komt vijf keer per jaar in vergadering bijeen om het organisatiebeleid met het bestuur te bespreken. 
De leden van de raad van toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding, conform e normen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Deze vergoedingen vermelden we jaarlijks in het jaarverslag. 

Jaarverslagen raad van toezicht

Het jaarverslag van de raad van toezicht maakt onderdeel uit van het bestuurlijk jaarverslag van Meerkring. Bekijk hier de jaarverslagen van Meerkring.

 

 

 

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media