ods De Gondelier   

Directeur: Loraine Brokelman
Wijk: Vathorst
Schooltype: Dalton
Schooltype: Hoogbegaafden onderwijs parttime
Adres: Zwartsluiskade 2, 3826 EG Amersfoort
Telefoon: (033) 253 04 01
BSO op school: Ja


De Gondelier, prikkelen tot ontwikkelen
, is in 2002 gestart in de nieuwbouwwijk Vathorst. De Gondelier maakt deel uit van het ABC-cluster Laak, waarin een zorgaanbod wordt gedaan voor kinderen van 0 tot 14 jaar. De Gondelier werkt in dit cluster samen met een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een organisatie voor de voor- en naschoolse opvang.

Daltonschool

De Gondelier mag zich sinds 2005 officieel Daltonschool noemen. Bij deze onderwijsvorm leren we een kind om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen ontwikkeling. De principes zelfstandigheid, vrijheid (in gebondenheid) en samenwerken staan hoog in het vaandel. De hele schoolorganisatie is afgestemd op het vertrouwen in de leerlingen. Op onze school werken we in alle groepen volgens de daltonkernwaarden. Ze hebben namelijk allemaal te maken met vaardigheden die je later (op de middelbare school en daarna, maar zeker op je werk) nodig hebt.

ABC en het onderwijs

De Gondelier werkt aan de verdieping van het onderwijsaanbod op het terrein van de creatieve vakken. De school maakt voor deze vakken gebruik van de specialismen die bij de personeelsleden aanwezig zijn en die eventueel van buiten aangetrokken kunnen worden. Hierdoor krijgen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een optimaal onderwijsaanbod voor ICT, drama, tekenen, handvaardigheid, koken, dans en muziek aangeboden.

Het gebouw

De Gondelier is gehuisvest in brede school De Laak in de wijk Vathorst aan de Zwartsluiskade 2. De andere ‘bewoners’ zijn PC-basisschool De Vuurvogel, kinderdagverblijf Humanitas en Partou die de peuterschool en de voor- en naschoolse opvang verzorgt. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt door sportverenigingen, sociale instellingen en een kerk. De Gondelier heeft een eigen ‘vleugel’ in gebruik in De Laak.

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media