Montessorischool De Kosmos

Directeur: Ernst Hofstede
Wijk: Hoogland
Schooltype: Algemeen-bijzondere & Montessori
Adres: De Bovenkruier 1, 3828 AR Amersfoort
Telefoon: (033) 480 75 15
E-mailadres: info.kosmos@meerkring.nl
BSO op school: Ja
Website: www.dekosmos.nl

Montessorischool De Kosmos

‘Leer mij het zelf te doen’ is een uitspraak van Maria Montessori zelf, volgens wiens visie wij werken. De Kosmos heet niet voor niets zo; een onderdeel van de Montessorivisie is de kosmische visie. Alles hangt met elkaar samen en elk onderdeel is deel van een groter geheel. Een kind is van nature nieuwsgierig naar dat grote geheel en wij moeten die nieuwsgierigheid niet inperken door standaard lesplannen, maar de drang naar ontwikkeling die het kind van nature heeft, volgen. 

Verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zelfstandigheid

Dat doen we niet alleen door aandacht te besteden aan de basisvaardigheden, al is dit natuurlijk een belangrijk deel van onze taak als basisschool. Wij zijn er echter van overtuigd dat er andere zaken aan die basisvaardigheden ten grondslag liggen; namelijk verantwoordelijkheid en een zelfstandige en betrokken werkhouding. Als een kind de mogelijkheid heeft om zelfstandig aan het werk te gaan en zelf (deels) te bepalen aan welke doelen het wil werken, bevordert dat het gevoel van autonomie, competentie en eigenaarschap, voorwaarden voor intrinsieke motivatie. 

In de klas kun je zien dat kinderen niet tegelijk bezig zijn met dezelfde les, maar dat ze werken aan het leerdoel dat op dat moment voor hen relevant is. Dat kan bepaald zijn door het kind zelf, of gestuurd worden door de leerkracht, die met ‘de lijn van de leerkracht’ ervoor zorgt dat de beheersings- en aanbodsdoelen van een bepaald leerjaar aan bod komen. De leerkracht kijkt goed naar het kind en heeft hoge verwachtingen, die zorgen voor het duwtje in de rug dat elk kind soms nodig heeft. 

Kosmisch onderwijs

Er wordt gewerkt in Kosmische thema’s, die eraan bijdragen dat leerlingen ook het grotere geheel gaan leren overzien en gaan begrijpen dat alle kennis met elkaar samenhangt. Ook in de taal- en rekenkasten is daar veel aandacht voor. In de klas zitten leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar en wordt er voorgeleefd hoe we met elkaar omgaan. In combinatie met de kennis die ze opdoen, zijn we zo elke dag bezig met de leerlingen voorbereiden op het leven na de basisschool. Wij gaan ervan uit dat wij hier de basis leggen voor een rol in de maatschappij als goed geïnformeerde, betrokken, verantwoordelijke, respectvolle en kritische burger. 

Het gebouw

De Kosmos is prachtig gelegen aan de rand van Park Schothorst, een groen gebied in Amersfoort-Noord (Hoogland). De school heeft twee zonnige schoolpleinen en grenst aan een park. De blauwe vloer vormt het hart van het halfronde schoolgebouw. Hier vinden alle gezamenlijke activiteiten plaats. Rondom deze blauwe vloer liggen de lokalen, met daarachter de schooltuinen en het park.


Ga naar onze website
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media