Schooladvies Voortgezet Onderwijs

Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool voor elke leerling die is ingeschreven. Een leerling moet terecht te komen op een school met het onderwijstype dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de scholier. We willen de scholier niet overvragen, maar zeker ook niet ondervragen wat betreft capaciteiten en inzet. Het streven is dat de leerling zonder vertraging het diploma van de geadviseerde onderwijssoort haalt.

Vanaf schooljaar 2014/2015 is alleen het basisschooladvies leidend voor toelating in het vervolgonderwijs; de Cito-eindtoets wordt níet meer gebruikt voor het opstellen van het advies. Het is daarom van groot belang dat het basisschooladvies goed onderbouwd is en recht doet aan de capaciteiten en de inzet van de leerling. In dit bulletin leest u hoe scholen van Stichting Meerkring komen tot een volwaardig en duidelijk basisschooladvies.

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl