ods De Achtbaan

Directeuren: Silva van Houten en Wendy Wassenaar
Wijk: Zielhorst
Schooltype: Daltononderwijs
Adres: Luiterf 2, 3822 CD Amersfoort
Telefoon: (033) 455 11 33
E-mailadres: directie.achtbaan@meerkring.nl
BSO op school: Ja, Partou Kinderopvang
Website: www.de8baan.nl

De Achtbaan, de participatieschool voor ouder & kind, startte op 1 januari 1989 met negen kinderen. Sinds 2005 is de school officieel een Daltonschool. De school is stabiel in leerlingaantal; de meeste van onze kinderen komen uit de wijk Zielhorst.

Daltonschool

De Achtbaan is een Daltonschool. Een Daltonschool is een ‘gewone’ basisschool voor ‘gewone’ kinderen met als doel  er voor te zorgen dat ieder kind optimaal wordt voorbereid op de verdere toekomst, de vervolgopleiding en de maatschappij. Het verschil is echter dat op een Daltonschool vanuit een gezamenlijke pedagogische visie wordt omgegaan met de leerlingen en de leerstof. Daarbij is een doorgaande lijn in aan te leren vaardigheden van groep 1 t/m 8 van essentieel belang.

Het werken volgens de vijf Dalton kernwaarden, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit, geeft kinderen de gelegenheid zich zelfstandig en samenwerkend te ontwikkelen en biedt alle ruimte voor onderlinge verschillen.

Het gebouw

De Achtbaan staat in het midden van de wijk Zielhorst en bestaat uit een hoofd- en een bijgebouw. De hallen van het gebouw doen dienst als ‘stilte’ of ‘overleg’ ruimten zodat kinderen zelfstandig of samen aan taken kunnen werken. Ook is er een speelzaal die gebruikt wordt voor gymlessen, weeksluitingen en andere feestelijke gelegenheden.
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media