Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en Stichting Meerkring bundelen krachten

Stichting Speciaal Onderwijs (SO) Amersfoort e.o. gaat samen verder met Stichting Meerkring. Na jaren van verkenningen tussen diverse besturen hebben beide besturen de intentie uitgesproken om in gezamenlijkheid verder te gaan. Door de krachten te bundelen krijgen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter onderwijs; kennisdeling met het regulier onderwijs wordt eenvoudiger en kinderen krijgen op een nog betere plek passend onderwijs.

Stichting SO Amersfoort e.o. is het bevoegd gezag van de Kingmaschool en SBO Boulevard410, twee voorzieningen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4-13 jaar in Amersfoort. Bij Stichting Meerkring zijn 21 scholen aangesloten, zowel voor regulier als speciaal (basis)onderwijs. De besturen buigen zich de komende tijd over de vraag hoe deze nieuwe stap vorm gaat krijgen.

De stad Amersfoort en omstreken kent vele voorzieningen voor speciaal (basis)onderwijs. De schoolbesturen in de stad zoeken elkaar dan ook al langer op om te kijken of de voorzieningen effectiever en efficiënter kunnen samenwerken. Het samengaan van Stichting SO en Stichting Meerkring past in deze ontwikkeling. 
Media
  • Tekengebied 1_600px
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn