Alle scholen dicht in de lockdown

Op maandag 14 december 2020 heeft de overheid besloten om alle scholen in Nederland te sluiten ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Dat betekent dat alle Meerkringscholen van woensdag 16 december t/m in ieder geval 17 januari 2020 hun deuren sluiten. In deze periode zullen afstandsonderwijs en noodopvang weer vorm krijgen.

Meerkring is in overleg met andere schoolbesturen, organisaties voor  kinderopvang, de gemeente Amersfoort en Soest en Samenwerkingsverband De Eem om tot passende afspraken te komen om de continuïteit van het onderwijs en de noodopvang tijdens deze maatregelen te borgen. Deze harde lockdown en coronacrisis in het algemeen is een ingrijpende maatregel voor onze kinderen medewerkers en ouders. Maar we doen wat noodzakelijk is om het coronavirus een halt toe te roepen.

Afstandsonderwijs

Er is aan de scholen gevraagd om wel open te blijven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen in een kwetsbare positie. Dit betekent dat alle scholen van Meerkring zijn gesloten behalve;

  • Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen die niet op een andere plek opgevangen kunnen worden
  • Voor kinderen in een kwetsbare positie
Op 5 januari 2021 starten Meerkringscholen met afstandsonderwijs. Tot die tijd wordt er hard gewerkt om dit te organiseren. Ouders worden hierover door de school geïnformeerd.

Noodopvang 

Zowel tijdens de kerstvakantie als daarna is noopdopvang mogelijk maar alleen beschikbaar voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep of voor kinderen voor wie vanwege een bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Binnen Meerkring worden ouders door de school geïnformeerd over hoe de noodopvang na de kerstvakantie wordt vormgegeven. We vragen ouders om alleen gebruik te maken van de noodopvang wanneer er geen andere mogelijkheid voor opvang is. 

Noodopvang in kinderopvang

Gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens de kerstvakantie en organiseert dit in afstemming met de kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties organiseren noodopvang tijdens de reguliere openingstijden op school, kinderopvang, bso of gastouder en alleen voor de uren van het huidige contract aan kinderen die daar normaal gesproken al ingeschreven staan. Er is dus geen mogelijkheid voor noodopvang als er vóór 16 december ook geen opvang bij die organisatie plaatsvond, tenzij een ouder daarvoor alsnog een contract met de betreffende organisatie afsluit. De verdere invulling hiervan wordt vanuit de kinderopvang met ouders gecommuniceerd.

Bijdrage leveren of initiatief delen

We realiseren ons dat er wederom een groot beroep gedaan wordt op de veerkracht van alle kinderen en van ouders Wij hebben er vertrouwen in dat we ook de komende periode in gezamenlijkheid kunnen zorgen voor goed onderwijs op afstand en elkaar hierin zullen ondersteunen.
Mocht u een bijdrage willen leveren, vragen hebben of een initiatief willen delen met ons, dan stellen wij dat zeer op prijs. Mail hiervoor naar info@meerkring.nl

Media
  • Header Corona update 2_Meerkringscholen blijven dicht na 6 april
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media