Een nieuw onderwijsconcept voor obs De Dubbelster

Op woensdag 1 september, vierde obs de Dubbelster in de wijk Kattenbroek, dat zij gestart zijn met een nieuw onderwijsconcept in dit nieuwe schooljaar. Bovendien vierden zij ook het 45 jaar bestaan, waarvan 30 jaar op de huidige locatie aan de Weergang in Amersfoort.

Feest

Zij vierden dat met muzikale workshops in de ochtend; een Wereldfeest van de Klankenkaravaan, waarin de leerlingen werden voorbereid op een spetterend muzikaal optreden in de middag. Deze muzikale uitvoering past bij het internationale profiel van de school, waar Engels gegeven wordt vanaf groep 1 en veel aandacht is voor andere culturen en achtergronden.

Nieuw onderwijsconcept: Bouw-groepen

Op de Dubbelster wordt vanaf dit schooljaar gewerkt met bouw-groepen (ook wel bekend als unit-onderwijs): groep 1/2/3 vormt de onderbouw, groep 4/5/6 en groep 7/8 de midden- en bovenbouw. De dag wordt gestart en afgesloten in de vaste bouw-groep, waarna instructies op leerjaar of niveau worden gegeven. Hier hanteren zij het principe; "Groot waar het kan, klein waar het moet". Door de inzet van meerdere leerkrachten en/of ondersteuning van onderwijsassistenten kunnen meerdere groepjes tegelijkertijd instructie krijgen, terwijl andere leerlingen begeleid worden tijdens het zelfstandig werken. De Dubbelstercollega's werken als één team samen om alle leerlingen passende ondersteuning te geven.

Het werken in de bouwgroepen levert de leerlingen veel op. Zo leren zij goed samenwerken met leerlingen van diverse leeftijden en met verschillend niveau, kunnen goed omgaan met uitgestelde aandacht, leren plannen en zijn zelfstandig. In een bouwgroep leren kinderen van en met elkaar en krijgen zij de leerstof van hun eigen leerjaar óf niveau aangeboden. Doordat kinderen gewend zijn in flexibele samenstellingen instructie te krijgen, is beter maatwerk te leveren.

Deze manier van werken past goed bij de kernwaarden van de school; samen, vertrouwen, ontwikkelen en ontdekken.

Lees ook het nieuwsbericht in het AD>

Media
  • Jubileum dubbelster
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn