Fusie stichting Meerkring en stichting De Kosmos per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zijn stichting Meerkring en stichting De Kosmos gefuseerd.

Na een zorgvuldig doorlopen proces heeft het college van bestuur van stichting Meerkring en stichting De Kosmos, na ouderraadpleging, instemming van de medezeggenschapsraden en goedkeuring van de raden van toezicht besloten tot de fusie waarna deze op 1 januari 2022 geeffectueerd is. Hiermee is stichting De Kosmos opgeheven waarbij Montessori basisschool De Kosmos blijft bestaan onder Meerkring. Hiermee blijft de keuzevrijheid van ouders gewaarborgd, is er sprake van één stichting waarbij mobiliteit en rechten van personeel verankerd zijn en wordt de administratieve last verkleind en daarmee kosten bespaard.

In de komende periode worden alle communicatie uitingen van Meerkring en De Kosmos aangepast en vindt de administratieve afhandeling plaats. 

Media
  • Meisje bellen blazen
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media