Obs De Border en cbs De Wonderboom openen verrijkingsklas

Op 17 maart om 8.15 uur stonden elf leerlingen van zowel obs De Border als cbs De Wonderboom uit Nieuwland klaar om voor het eerst, samen les te krijgen in een speciaal opgezette verrijkingsklas: genaamd ‘De Lotusgroep’.  Door de unieke samenwerking tussen beide scholen krijgen niet alleen leerlingen uit de bovenbouw, maar nu ook leerlingen uit groep 3, 4 of 5 extra verdieping en uitdaging aangeboden. Beide scholen bieden deze leerlingen hiermee een passend leeraanbod in de eigen wijk. De komende tien weken krijgen de geselecteerde leerlingen les, naast het normale lesprogramma les van een gespecialiseerde leerkracht van De Wonderboom in een speciaal ingericht lokaal op De Border. 

Samenwerking

Het ontstaan van deze Lotusgroep is uniek binnen Amersfoort. De twee scholen van verschillende besturen Stichting Meerkring en PCBO Amersfoort) hebben de handen ineen geslagen om hun doelstelling ‘geen kind meer de wijk uit’ vorm te geven. Hierbij wordt hun onderlinge samenwerking ondersteund door Samenwerkingsverband De Eem en een talentbegeleider van Steq. 
Het is hiermee een van de uitwerkingen om zoveel mogelijk leerlingen een passende plek te bieden binnen het regulier onderwijs.

Wendela Kruijt, directeur van cbs De Wonderboom
Een van de initiatiefnemers: ,,De kracht van onze samenwerking vind ik dat we onze expertise bundelen zodat getalenteerde kinderen met elkaar uitdagend onderwijs krijgen in de wijk. Trots op deze samenwerking.” 

Binnen deze pilot is er bewust gekozen om te kiezen voor een verrijkingsgroep (in de volksmond vaak plusgroep genoemd) voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5.
Erwin Hiddingh, directeur obs De Border.
,,Binnen alle besturen zijn er namelijk al voorzieningen voor de wat oudere kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Deze speciale klassen nu bij enkele scholen, verspreid over de stad, ondergebracht. Hierdoor komt het regelmatig voordat deelnemende leerlingen naar andere wijken moeten. Dit initiatief is een start om uiteindelijk door te groeien en alle leerlingen met deze onderwijsbehoefte binnen de wijk op te kunnen vangen.“

Media
  • Verrijkingsklas De border en De Wonderboom
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media