Goed nieuws! Onderhandelingsakkoord over dichten loonkloof PO & VO definitief

Na een lange tijd van onderhandelen zijn sociale partners (AOb, FNV, CNV Onderwijs, AVS, FvOv en de PO-Raad) gekomen tot een onderhandelaarsakkoord dat recht doet aan de gezamenlijke wens van de sector en coalitie om de loonkloof te dichten tussen werknemers in het primair en voortgezet onderwijs. Met dit akkoord is de beloning in PO en VO-gelijk geworden. Dit is een bevestiging van het belang en gewicht van primair onderwijs. Dat is mooi nieuws voor ons allen!

Wat betekent dat voor onze medewerkers?

De daadwerkelijke verhoging kan per persoon en functie verschillend zijn. Deze verhoging hangt af van de huidige inschaling en functie. De OOP- functies worden voor de zomervakantie nader onderzocht op vergelijkbaarheid tussen de PO en VO. Voor de zomer wordt hier meer bekend over gemaakt.
De aanpassingen gaan met terugwerkende kracht in per januari 2022.  De komende periode wordt ervoor gezorgd de medewerkers met terugwerkende kracht het juiste salaris ontvangt.

Media
  • hand schudden
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media