Aftrap doorontwikkeling integraal kind- en expertisecentrum Dorrestein

Op 21 juni vond de aftrap plaats van de doorontwikkeling van het te ontwikkelen IKEC (integraal kind- en expertisecentrum) aan de Dorresteinseweg, waar zich nu nog Kingmaschool bevind. In deze sessie werd er samen met gemeente Amersfoort, jeugdzorgorganisatie Youké Sterke Jeugd, Samenwerkingsverband De Eem, Amerpoort en Kindercentrum Bzzzonder nagedacht en werden dromen uitgewerkt met als doel een gezamenlijke visie en missie voor het nieuwe kindcentrum. Het bundelen van kennis en expertise voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is een nieuwe ontwikkeling binnen Meerkring. Hiermee wordt het onderwijsaanbod binnen Meerkring nog verder versterkt en bieden we op deze plek of thuisnabij met de juiste ondersteuning een passend onderwijsaanbod voor ieder kind.Oorsprong integraal kind- en expertisecentrum (IKEC)


Nog voor de fusie met Stichting SO waren Kingmaschool en Boulevard410 bezig met de ontwikkeling van een IKEC. In die periode en na de fusie werd er al nauw samengewerkt met Youké. Dit zorgde voor een verbreed kind aanbod voor, tijdens en na schooltijd. Nu is de tijd aangebroken om de doorontwikkeling verder op te pakken en uit te werken. Het is de bedoeling dat het nieuwe kindcentrum in een nieuwe schoolgebouw komt tezamen met Dr. M. van der Hoeveschool/Kingmaschool aan de Dorresteinseweg.

Samenwerken binnen een IKEC

In het toekomstige kindcentrum wordt samengewerkt met gespecialiseerd onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, bso en andere extra ondersteuning. Vanuit ieders expertise wordt het kind centraal gesteld en wordt er gezorgd voor warme overdrachten, korte lijnen en daarmee beter zicht en grip op de ontwikkeling van deze kinderen. Zo krijgt ieder kind een eerlijke kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Media
  • header website IKEC
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media