Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land feestelijk geopend

Op donderdag 20 april gingen OBS De Border van Stichting Meerkring en de buitenschoolse opvang, speelleergroep en kinderdagverblijf De Waterval van Ska Kinderopvang verder onder één naam: Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land. De nieuwe naam en het nieuwe logo werden hier onthuld aan ouders en leerlingen en past uitstekend bij hoe de ontwikkeling van een kind verloopt: zelfstandig en verantwoordelijk vanuit verbinding.

Gezamenlijke visie op kindontwikkeling

Bij Openbaar Kindcentrum Het Nieuwe Land mogen kinderen zowel binnen als buiten, met plezier samen spelen en ontdekkend leren. De uitgangspunten ‘zelfstandig en verantwoordelijk’ zijn hierin essentiële voorwaarden die terug te zien zijn bij zowel medewerkers als kinderen. Dit leidt tot een goede sfeer binnen het kindcentrum en voorspelbaarheid voor kinderen.

“Het is mooi om te zien dat na vijf jaar lang samen verkennen, voorbereiden en afstemmen het moment eindelijk daar is. Als ik terugkijk, dan is er keihard gewerkt door het team en in samenwerking met beide besturen Meerkring en Ska om te komen tot de opening van het kindcentrum. Ik ben er trots op dat ik op deze manier mijn stokje mag overdragen. Ik laat hiermee iets geweldig moois achter!”, aldus Erwin Hiddingh (voormalig directeur en medeoprichter).

“Om te komen tot een nieuwe naam zijn het ontwikkelen van gezamenlijke kernwaarden en een gedeelde visie op kindontwikkeling een mooie voorbereiding geweest. ‘Het Nieuwe land’ verwijst niet alleen naar een nieuw kindcentrum en de wijk Nieuwland, maar ook naar de leerweg die kinderen afleggen om nieuwe dingen te leren voor hun toekomst. En daar mogen wij een bijdrage aan leveren”, aldus Ronald Hennekes (Directeur Meerkring) en Madelein Pauw (Coördinator Kinderopvang).

Openbaar Kindcentrum

Het openbare karakter van dit kindcentrum is een fundamenteel onderdeel. Want elk kind verdient een plek om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, ongeacht de afkomst. Hierin is de samenwerking tussen onderwijs en opvang ontzettend belangrijk. De ontwikkeling van kinderen houdt niet op ná schooltijd en begint niet pas vanaf 4 jaar. Door kennis en ervaring te delen wordt er nog beter aangesloten bij de (leer)behoeften van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Hier wordt een veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd waar kinderen samen opgroeien, zich ontwikkelen, spelen en leren. Het is een plek waar integraal wordt samengewerkt en waar de drempels tussen opvang en onderwijs zijn weggenomen. Voor het plannen van een kennismakingsgesprek vult u het contactformulier in op de website: www.kindcentrumhetnieuweland.nl.

Kindcentrum Het Nieuwe Land is een samenwerkingsverband tussen Ska Kinderopvang en Stichting Meerkring en is te herkennen aan een ‘powered by’ label.


Media
  • Opening Kindcentum Het Nieuwe Land 1
  • Opening Kindcentum Het Nieuwe Land 2
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media