Scholen in actie voor getroffen landen: Libië en Marokko

Wanneer er iets vreselijks gebeurt ergens op de wereld, dan heeft dat vaak enorme impact op de scholen. Dit soort nieuwsberichten worden meestal ook op school besproken en op de ene school komt dit weer dichterbij dan op de andere school. Ondanks dat komen kinderen vaak met prachtige ideeën om steun te bieden. Zo ook op een aantal scholen binnen Meerkring. Hier leren de kinderen onder andere over leerlingparticipatie (echt mee doen en je stem laten horen) en over burgerschap (waarin kinderen leren over maatschappelijke normen en waarden van onze samenleving). Het opstarten van een inzamelactie of het organiseren van een markt is dan een beeldend voorbeeld van hoe we om willen gaan met de mensen om ons heen. En daar zien we dat de kinderen hun verantwoordelijkheid nemen. En daar kunnen we alleen maar trots op zijn! Hieronder de acties op Het Nieuwe land en De Wijde Wereld.

Okc Het Nieuwe Land startte lege flessenactieNa de ramp in Marokko hebben Noor en Esmee, twee leerlingen uit groep 8 gelijk een actie op touw gezet om geld in te zamelen voor zowel Marokko als voor Libië. Wat is de bedoeling? Alle leerlingen kregen een kaartje mee met daarop het logo van Kindcentrum Het Nieuwe Land en het doel van de actie:  Zoveel mogelijk statiegeld flessen en blikjes ophalen. Deze kunnen ingeleverd worden op school tot 29 september.  Het  opgehaalde geld wordt overgemaakt op rekeningnummers van het Rode Kruis zodat een deel in Marokko terecht komt en een deel in Libië. Met deze actie kwam Het Nieuwe Land ook nog eens op radio FunX... Lees verder>

Obs De Wijde Wereld organiseerde marktOp woensdag 20 september hebben de leerkrachten en kinderen samen een markt georganiseerd voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië. Op maandag na de ramp werd er met de kinderen besproken of ze familie hebben in het gebied en hoe het daar mee gaat, maar ook over het grote aantal slachtoffers en de enorme ravage. De kinderen kwamen op het idee om geld in te zamelen voor de slachtoffers door een rommelmarkt te organiseren. In dezelfde week waren er de enorme overstromingen in Libië waar ook heel veel slachtoffers vielen. Dus besloten de kinderen dat ook een deel van de opbrengst naar Libië zou gaan. Heel veel ouders bezochten de rommelmarkt, waar boeken te koop waren, speelgoed, knuffels, maar ook kon er geschminkt worden of henna gezet worden. En er was veel lekkers te koop. Er is een recordbedrag van €1.100 opgehaald!  Lees verder>

Media
  • Actie marokko en Libië
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media