Michel Labij per 1 januari jl. benoemd tot lid raad van toezicht van Stichting Meerkring

De gemeenteraad van Amersfoort heeft in de raadsvergadering van 19 december 2023 Michel Labij per 1 januari 2024 benoemd als lid van de raad van toezicht van stichting Meerkring. 

Achtergrond

Sinds 2019 is Michel Labij bestuurder bij ROC Midden Nederland (ROCMN), een onderwijsorganisatie voor mbo, werkenden en vavo in de gehele provincie Utrecht (met locaties in Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht). Daarvoor was hij hier ruim zeven jaar directeur van de afdeling Finance, Planning & Control. Hij heeft ruime ervaring met fusie- en veranderprocessen. 

Werving- en selectieproces

Na een werving en selectieprocedure, begeleid door NR Governance, heeft de raad van toezicht het besluit genomen Michel Labij voor te dragen ter benoeming als lid raad van toezicht per 1 januari 2024. Hij neemt als lid auditcommissie per 1 april 2024 het voorzitterschap van de auditcommissie over van de heer Misja Heller. Per 1 april 2024 loopt zijn tweede zittingstermijn af. In de periode van januari tot april 2024 dragen zij zorg voor een goede onderlinge overdracht.

Michel Labij: “Ik ben er trots op om per 1 januari lid te mogen zijn van de raad van toezicht van Meerkring. Ik vind Meerkring een mooie organisatie voor eigentijds, maatschappelijk betrokken onderwijs. Dat past erg goed bij mijn waarden. Ik hoop dat ik vanuit mijn kennis en ervaring een goede bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van Meerkring”.
Corrie Vinckers: voorzitter raad van toezicht: “We zijn verheugd over de aanstelling van Michel Labij. Hij brengt een ruime bestuurlijke ervaring in het MBO onderwijs net zich mee. Hij is resultaatgericht, een verbinder en heeft een brede belangstelling en relativerend vermogen. Hij heeft een open en constructieve houding waarmee het innovatieve onderwijs van Meerkring zich verder kan ontwikkelen”.
 

Media
  • Michel Labij
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media