Vanuit de GMR

Afgelopen maandag, 17 juni 2019, hebben wij als GMR het schooljaar afgesloten met een laatste vergadering en een aansluitend diner. Tijdens het diner hebben we afscheid genomen van twee leden. Kazim Dogan heeft drie jaar 't Spectrum en de Wijde wereld vertegenwoordigd namens de ouders. Esther Slijpen heeft vijf jaar lang verschillende scholen vertegenwoordigd namens de leerkrachten. Beiden ook via deze weg hartelijk bedankt voor jullie inzet!

We kunnen als GMR terugkijken op een interessant schooljaar, waar voor ons vooral de nadruk heeft gelegen op het tot stand komen van het nieuwe strategisch beleidsplan. We zijn als GMR meegenomen in het proces en hebben actief mee kunnen denken. Uiteindelijk ligt er een plan waar wij als GMR volledig achter staan en dat voor ons de ambitie en toekomstidealen van Meerkring weet te verwoorden. Terugkerende thema’s in onze vergaderingen waren ook het (te verwachten) lerarentekort en de afnemende belangstelling voor het deelnemen aan de (G)MR. Dat zal komend jaar niet anders zijn.

De bijeenkomst voor de MR’s van de verschillende Meerkringscholen heeft ons naast ontmoeting, herkenning en uitwisseling ook belangrijke aandachtspunten opgeleverd als het gaat om medezeggenschap en communicatie. 
Zo zijn er genoeg zaken die volgend schooljaar weer aandacht vragen. Hopelijk kunnen wij voltallig starten. Wij zoeken nog vertegenwoordiging in de personeelsgeleding in de clusters  De Achtbaan/De Vlindervallei en De Dubbelster/De Magneet. Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar janneke.geelmuijden@meerkring.nl

Namens de GMR, 
Janneke Geelmuijden

Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn