Directeur: 
Pieter Ozinga
Wijk: Leusden
Schooltype: Speciaal onderwijs
Adres: Clarenburg 1, Leusden
Telefoon: (085) 066 07 00
Locatiedirecteuren: Marianne Huitema en Jaël Klamer
Website:  
www.voorthuysenschool.nl

De Klimboom (voorheen Dr. A. van Voorthuysenschool)

De Klimboom, niet overvragen maar wel vragen. De school biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Geen twee kinderen zijn gelijk. Slechts in algemene zin kunnen we zeggen dat onze leerlingen blijvende beperkingen hebben bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis. De Klimboom is erop gericht de zelfstandigheid zo groot mogelijk te laten worden, waarmee de afhankelijkheid van anderen zo klein mogelijk wordt.

De onder-, midden- en bovenbouw

De vier- tot zesjarige leerling komt binnen in de onderbouw. In deze groep leert het kind om naar school te gaan. Welk ritme kent de dag, wat wordt er allemaal gedaan en wat wordt van het kind verwacht. In deze groep worden kinderen nog veel geholpen met allerlei vanzelfsprekende vaardigheden. Ook wordt er gekeken wat de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind zijn. Kinderen vanaf 7 jaar zitten in de middenbouw. In deze groep wordt meer leergericht gewerkt al hebben nog veel kinderen verzorging nodig. De groepssamenstelling wordt zo gemaakt dat er voor elk kind een kans en uitdaging is om zich op alle gebieden verder te ontwikkelen. Wij zien heel nadrukkelijk leerkansen in de diversiteit van de groep. Na de middenbouw komt de bovenbouw. In feite functioneert deze groep op dezelfde wijze. Leerlingen in de bovenbouw zijn minimaal 9 jaar. De zelfredzaamheid van de kinderen wordt groter en er wordt ook meer van ze verwacht.

Het gebouw

Per 1 maart 2019 verhuizen wij terug naar scholencomplex de Vosheuvel in Amersfoort, waar wij het nieuwe schoolgebouw betrekken. Op dit moment zijn we nog gehuisvest in ons tijdelijke onderkomen in Leusden, aan de Clarenburg 1 aan de rand van de wijk Zwanenburg. 


Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn