obs De Vlindervallei

  


Directeur: 
Onno Hoekstra
Wijk: Kruiskamp
Schooltype: Brede school
Adres: Evertsenstraat 39, 3814 SG Amersfoort
Telefoon: (033) 470 12 02
BSO op school: Ja


De Vlindervallei, de kleurrijke buurtschoo
l
, dichtbij het oude centrum van Amersfoort in de wijk Kruiskamp. We zijn kleurrijk omdat we een afspiegeling zijn van de diversiteit in de wijk. De buurtschool omdat we kleinschaligheid nastreven waar persoonlijk contact makkelijk te maken is.

Met accent op de basisvaardigheden

De Vlindervallei wil kinderen een goede basis bieden voor hun verdere leven en ontplooiing in brede zin, door het aanspreken en ontplooien van hun maximale ontwikkelingsmogelijkheden in een gelukkige, veilige en sociale schoolgemeenschap. Het accent van het onderwijs op de Vlindervallei ligt op het verwerven van de basisvaardigheden. De computer neemt in het onderwijs een ondersteunende rol in. De school bezit een modern intern netwerk, waarbij communicatie tussen groepen onderling mogelijk is, met gebruikmaking van gedeelde programma’s en gebruik van internet voor het verzamelen van gegevens voor werkstukken.

Het gebouw

Midden in de wijk Kruiskamp staat het schoolgebouw van De Vlindervallei. Een prachtig nieuw schoolgebouw. Met oog voor het verleden en zicht op de toekomst in een mooie nieuwbouw. De renovatie van een jong monumentaal schoolgebouw is hand in hand gegaan met futuristische nieuwbouw. Het gebouw biedt onderdak aan de brede school voor kinderen uit de wijk en de omliggende wijken met zoveel mogelijk partners onder één dak. Partners die rechtstreeks verbonden zijn aan de ontwikkeling van of bij de opvoeding van de kinderen bij ons op school. In ons gebouw werken wij onder andere samen met de SKA en de bibliotheken Eemland. De SKA (Stichting Kinderopvang Amersfoort) verzorgt de voorschool in de wijk en biedt Buitenschoolse Opvang aan.


Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn