obs De Wijde Wereld

   


Directeur: 
Irma Wijdeven
Wijk: Liendert
Schooltype: Brede school
Adres: Wiekslag 102, Amersfoort
Telefoon: (033) 472 09 50
BSO op school: Ja

De Wijde Wereld, voor wereldwijs onderwijs, voor alle kinderen, ongeacht levensbeschouwing, herkomst of maatschappelijke positie van ouder(s). In de huidige multiculturele samenleving leert De Wijde Wereld de kinderen door wereldwijs onderwijs ook echt sámen leven. Het logo bij de naam van de school symboliseert die kleurrijkheid.

Een goede basis

De Wijde Wereld is een openbare basisschool waar kinderen met plezier leren, werken, spelen en samenleven en zich ontwikkelen met respect voor de leef- en zienswijzen van elkaar. We geven kinderen een stevige basis mee, zodat ze klaar zijn om na acht jaar onderwijs de Wijde Wereld in te gaan. In ons onderwijs ligt de nadruk op de basisvaardigheden, taal, lezen en rekenen, aangezien dit de vaardigheden zijn die de kinderen letterlijk een goede basis geven voor hun toekomst.

Het gebouw

De school is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw De Zonneparel. Door zijn moderne uiterlijk en het duurzame karakter is het met recht een ‘parel’ te noemen. Het is een mooi, ruim opgezet gebouw, met vele mogelijkheden. De partners in het gebouw zijn basisschool De Windroos, kinderopvang Partou, kinderopvang KSH en het wijkteam Amersfoort.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl