Wereldwijzer TaalklassenDirecteur: Vera Doornekamp
Wijk: Hoogland
Schooltype: Internationale Taalklassen
Adres: Engweg 3D
 

Wereldwijzer, de Internationale taalklassen is een school voor anderstalige kinderen van 6-12 jaar uit Amersfoort en omstreken. Wij zijn een school voor kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen of korter dan een jaar in Nederland wonen. En die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om in te stromen binnen het reguliere onderwijs.

Doel van de school

Het doel van de Internationale taalklassen is dat kinderen na 40-60 weken uitstromen naar een reguliere basisschool (of VO-school) en in een groep met leeftijdsgenoten starten. De kinderen moeten daarvoor de mondelingen en schriftelijke taal zodanig beheersen dat ze in die groep kunnen functioneren. Soms met een eigen programma. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen.

Ons onderwijsaanbod

Wij bieden een veilige omgeving, waarin wij de kinderen Nederlands leren, waar veel aandacht is voor de leerling, waar respect is voor verschillende culturen en gebruiken en waar een zeer enthousiast team werkt.
De lessen die worden gegeven: Nederlands als tweede taalverwerving, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, schrijven, vreedzame school, creatieve vakken, gymnastiek, computervaardigheid.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl