Selectie Excellente leerkrachten L11 2019

In het kader van de nieuwe cao 2018 zijn de leerkracht functies opnieuw beschreven. De kaders en criteria voor de functiemix uit de cao 2016 zijn afgeschaft. In de overige documenten vinden je een overzicht waarin de functies naast elkaar beschreven zijn en de verschillen duidelijk worden. De competenties Leerkracht L10 en L11 zijn in de matrix voor Excellente leerkrachten L11 te vinden. Deze matrix is aangepast op basis van de nieuwe functiebeschrijvingen. 

De huidige werving en selectie procedure Excellente Leerkracht start met het vaststellen van de vacatureruimte door de directeur met de formatiemedewerker. Vacatures kunnen gesteld worden per 1-10-2019. Leerkrachten kunnen solliciteren tussen 1 oktober en 1 november. Voor 1 december dient de sollicitatie tot en met de voordracht afgrond te zijn. Benoeming vind plaats met ingang van 1-1-2020. 

De procedure 2019 ziet er als volgt uit:

Stap A

De leerkracht bespreekt met de directeur de sollicitatie en vacatures op de school. De directeur heeft een akkoord van de formatiemedewerker om met ingang van 1-1-2020 een excellente leerkracht te benoemen. De reactietijd is tot 1 december 2019. De sollicitatie bestaat uit een portfolio (zie overige documenten) bestaande uit:

  • Motivatiebrief en CV
  • Een onderbouwing van de competenties door de leerkracht aan de hand van het beoordelingsformulier voor leerkrachten (niveau Excellent) waar de competentiematrixen onderdeel van uit maken.
  • Een bewijs van het HBO+-werk- en denkniveau 

Het portfolio wordt aangeleverd aan de directeur. De directeur zorgt voor aanlevering van de volledige sollicitatie (zie hieronder) bij de medewerker HRM. 

Bij vragen over de formulieren of de procedure informeert de leerkracht bij de directeur. Ook kunnen vragen over het portfolio of andere vragen aangaande de procedure aan de directeur worden gesteld. De leerkracht kan voorafgaand ook in gesprek gaan met de directeur om te toetsen of zij/hij klaar is om te solliciteren. Informatie hierover is ook op de website van Meerkring te vinden. 

Stap B
  • De directeur stelt voor 15 december 2019 een beoordeling op aan de hand van de matrixen en het formulier beoordeling Leerkracht (niveau Excellent)
  • De directeur onderbouwt zijn/haar visie op de competenties van de leerkracht (format op te vragen bij P&O)
  • De directeur laat het portfolio van de leerkracht en de eigen beoordeling en onderbouwing voor 15 december toetsen door een collega- directeur, ontvangt een schriftelijk ondertekend advies en stuurt dit ter toetsing naar de medewerker HRM (format op te vragen bij P&O) die ook een advies geeft.
  • Na ontvangst van beide positieve adviezen door de directeur bespreekt de directeur met de leerkracht dat de voordracht aan het bestuur gedaan wordt.
  • De directeur stuurt alle tot de procedure behorende documenten voor 15 december 2019 naar de medewerker HRM.
  • De senior medewerker HRM stelt een voordracht aan het CvB op. Het CvB neemt een besluit.
  • Na akkoord van het CvB op de voordracht wordt de leerkracht met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot Excellente Leerkracht.
De directeur voert dit in via InSite.

De directeur zorgt vervolgens voor een taakinhoud passend bij de functie voor het komende schooljaar en maakt afspraken over de invulling van de normjaartaak, professionalisering en duurzame inzetbaarheid. Voor verdere ontwikkeling en monitoring van het functioneren wordt de Gesprekscyclus ingezet.
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media