Meerkringscholen De Zevensprong en De Weesboom worden samengevoegd en krijgen nieuw schoolgebouw

Er werd al lang over gesproken, maar het besluit is nu dan echt gevallen: Meerkringscholen De Zevensprong en De Weesboom in de Amersfoortse wijk Schothorst worden samengevoegd en krijgen een nieuw schoolgebouw. De twee scholen, met in totaal zo’n 350 leerlingen, gaan verder als één school. Als alles volgens plan verloopt is het nieuwe schoolgebouw eind 2021 gereed.
 
Het nieuwe schoolgebouw van de twee Meerkringscholen is onderdeel van een groter plan. De komende 40 jaar zullen alle 
Amersfoortse schoolgebouwen in het voortgezet en primair onderwijs gerenoveerd of vervangen worden door nieuwbouw.  Schothorst is hierbij als eerste aan de beurt. Op dit moment staan er in Schothorst zes basisscholen, verdeeld over acht gebouwen. Wegens teruglopende leerlingaantallen en veroudering van de schoolgebouwen is een stevige aanpak gewenst. Het aantal scholen en schoolgebouwen zal teruggebracht worden naar vier, waarbij De Zevensprong en De Weesboom als eerste aan de beurt zijn voor een nieuw pand.

De volgorde waarin de Amersfoortse schoolgebouwen vervangen 
worden, bepalen de schoolbesturen met elkaar. Dit is een enorme verandering; voorheen was het de gemeente die bepaalde of een school een nieuw gebouw kon krijgen en zo ja, wanneer dit gerealiseerd kon worden. In de nieuwe opzet, die de naam Integraal Huisvestings Plan (IHP) gekregen heeft, zijn de besturen minder afhankelijk van de gemeente en hebben zij gezamenlijk de regie. Doel van het IHP is de renovatie of nieuwbouw van scholen sneller en goedkoper te laten verlopen. Daarnaast hebben de scholen zelf meer invloed op hoe het gebouw eruit komt te zien en of het aansluit bij de onderwijskundige visie van de school. 
 
Onder welke naam de nieuwe Meerkringschool in Schothorst verder zal gaan, is nog niet bekend. 
Media
  • dezevensprong-fc
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn