Stichting Meerkring en Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. gaan fuseren

Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. (SSOA) en Stichting Meerkring hebben besloten in de loop van 2020 officieel te gaan fuseren. Na uitgebreide verkenning en grondig onderzoek zien beide besturen met deze ‘bestuurlijke fusie’ vooral voordelen om het S(B)O landschap voor leerlingen in Amersfoort te versterken. Kennisdeling wordt hierdoor vergemakkelijkt en naar verwachting krijgen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte met deze fusie nóg beter onderwijs.

SSOA is het bevoegd gezag van de Kingmaschool en SBO Boulevard410, twee voorzieningen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4-13 jaar in Amersfoort. Bij Meerkring zijn 21 scholen aangesloten, zowel voor regulier als speciaal (basis)onderwijs. 

De stad Amersfoort en omstreken kent vele voorzieningen voor speciaal (basis)onderwijs. De schoolbesturen in de stad zoeken elkaar dan ook al langer op om te kijken of de voorzieningen effectiever en efficiënter kunnen samenwerken. Het samengaan van SSOA en Meerkring past in deze ontwikkeling. Het is volgens de bestuurders dan ook niet de vraag is óf samenwerking zinvol is, maar eerder wélke samenwerking zinvol is. De komende tijd wordt gebruikt om de praktische uitwerking van de fusie te implementeren.

Met deze fusie willen de schoolbesturen:

  • Het versnipperend onderwijsaanbod oplossen;
  • Het vergroten van de kennisdeling en het stimuleren van de kwaliteitsontwikkeling;
  • Kunnen anticiperen op mogelijke leerlingendaling;
  • Het vergroten van toekomstbestendigheid;
  • Het vergroten van de efficiëntie: meer geld naar primaire proces;
  • Effectieve en goed uitgeruste huisvesting op strategische plekken realiseren.
Media
  • IMG_0133
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn