Fusie tussen Stichting Meerkring en Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. is rond!

Op 1 juni 2020 is de bestuurlijke en gelijkwaardige fusie tussen Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. (SSOA) en Stichting Meerkring afgerond. Samen gaan we verder onder de naam ‘Stichting Meerkring primair onderwijs Amersfoort’. Met deze fusie worden krachten gebundeld, wordt kennisdeling vergemakkelijkt en het s(b)o landschap versterkt. Naar verwachting krijgen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte hierdoor nóg beter onderwijs. Op 9 juni worden de ruim 85 medewerkers van SSOA welkom geheten door Christian van den Brink, waarnemend voorzitter college van bestuur en Pim Spijker, meerscholendirecteur s(b)o scholen en DaVinci.

Meerkring GO! ‘Scholen met meer ondersteuning’

Meerkring GO! staat voor Meerkring Gericht Onderwijs: onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft. De scholen ‘Kingmaschool’ en ‘Boulevard410’ die voorheen onder Stichting SO vielen, zijn vanaf nu aangesloten bij Meerkring GO!. De GO! scholen hebben gespecialiseerde medewerkers in dienst en de kennis en expertise in huis om kinderen een leeromgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontplooien tot hun volle potentie. Met deze fusie biedt Meerkring gericht onderwijs op acht GO! scholen. 

  1. DaVinci Eemland: Extra ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd.
  2. De Klimboom: Extra ondersteuning aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
  3. De Kolibrie: Extra ondersteuning aan leerlingen van 9 tot en met 12 jaar met een licht verstandelijke beperking.
  4. Dr. M. van der Hoeveschool: extra ondersteuning aan leerlingen van 4 t/m 13 jaar met een sbo indicatie 
  5. Plevier: Extra ondersteuning aan kinderen van 4 t/m 13 jaar met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.
  6. Wereldwijzer Taalklassen: Extra ondersteuning aan kinderen die sinds kort in Nederland wonen en de taal nog niet machtig zijn.
  7. Kingmaschool: extra ondersteuning aan leerlingen van 4 t/m 13 jaar met een sbo indicatie. 
  8. Boulevard 410: extra ondersteuning aan leerlingen van 4 t/m 13 jaar met een sbo indicatie.

Nieuwe uitstraling

Het Meerkring logo heeft een kleine wijziging ondergaan als gevolg van een statutaire naamswijziging. Aan de Meerkring statuten is toegevoegd dat Meerkring ook algemeen-bijzonder onderwijs verzorgt. Om dat toe te voegen aan het logo, werd de naam erg lang. Hierdoor is het woord ‘openbaar’ in het logo verdwenen. Daarnaast hebben de twee nieuwe so scholen een nieuw logo en huisstijl gekregen onder het herkenbare Meerkring GO! label. Dit is terug te zien op hun vernieuwde website www.boulevard410.nl en www.kingma-school.nl die op 2 juni wordt gelanceerd.

Media
  • Meerkring Christian van den Brink links Pim Spijker rechts
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media