Groep 7 en 8 (regulier onderwijs) na voorjaarsvakantie weer volledig naar school

Amersfoortse besturen basisonderwijs besluiten groep 7 en 8 leerlingen weer volledig fysiek onderwijs te geven na voorjaarsvakantie

Situatie vanaf 8 februari tot 1 maart

De Amersfoortse schoolbesturen en kinderopvang organisaties besloten op 4 februari om voor het regulier basisonderwijs de scholen te openen voor de groepen 1 tot en met 6 en de groepen 7 en 8 hybride onderwijs te geven (in halve groepen hele dagen naar school). De scholen voor speciaal (basis)onderwijs gingen volledig open. De aanpassing gaf de reguliere scholen de tijd om veilig en zorgvuldig de beginsituatie van kinderen in kaart te brengen, het onderwijs in beredeneerde groepjes (cohortering) te laten plaatsvinden en eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen.

Afwegingen

De afgelopen weken is Meerkring in gesprek gegaan met medewerkers, de medezeggenschap, GGD, gemeente Amersfoort en de onderwijsinspectie over deze tijdelijke Amersfoortse maatregel. De uitkomst was telkens dat het naar school laten gaan van halve groepen 7 en 8 leerlingen gerechtvaardigd was maar ook dat de wens was en is om volledig fysiek onderwijs aan te bieden aan alle leerlingen. Er was gelukkig ook begrip dat wij onze rol als werkgever serieus nemen en voor de kinderen en onze medewerkers een veilige (werk)omgeving willen creëren.

Besluit
Op 23 februari wordt een persconferentie gegeven door premier Rutte en minister De Jonge. Het is nog onzeker wat hun boodschap zal zijn. Toch neemt Meerkring, tezamen met de andere Amersfoortse schoolbesturen, nu al een besluit over het volledig naar school gaan van de groepen 7 en 8. De scholen hebben de afgelopen twee weken goed zicht gekregen op de ondersteuningsbehoefte van deze kinderen, ervaring opgedaan met cohortering (in groepen/koppels samenwerken) en wij zijn van mening dat volledig fysiek onderwijs het beste is voor elk kind omdat dit optimaal bijdraagt aan hun sociale en onderwijskundige ontwikkeling.

Ontmoeting en waardering

Meerkring is verheugd alle kinderen weer te kunnen ontmoeten op de scholen vanaf 1 maart. Wij wensen alle kinderen, medewerkers en ouders een welverdiende voorjaarsvakantie waarin er hopelijk rust en ruimte is in deze intensieve periode waarbij onze waardering voor de inzet van iedereen groot is.

Media
  • bevlogenheid klein
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn