Meerkring biedt gratis sneltesten aan voor haar medewerkers

Meerkring maakt sinds vorige week gebruik van de financiële regeling van het Ministerie van VWS voor werkgevers om hun medewerkers, die niet thuis kunnen werken, in aanmerking te laten komen voor een gratis sneltest. Hiermee wordt de uitval van leerkrachten beperkt, de vervangingslast beperkt en de continuïteit van het onderwijs aan de kinderen gewaarborgd. 

In het onderwijs worden momenteel pilots gedraaid met het sneltesten van medewerkers vanuit het Ministerie van OCW. Het is en blijft echter nog lang onduidelijk wanneer dit structureel ingezet kan worden voor Meerkring. Het uitvallen van medewerkers die noodzakelijk zijn voor het fysiek lesgeven aan de kinderen heeft grote gevolgen. Naast de impact op kinderen en hun ouders bij lesuitval kost het de school veel tijd en inspanning om vervanging te regelen en hierover te communiceren. Er werd al beperkt gebruik gemaakt van (betaalde) sneltesten voor medewerkers naast de voorrangsprocedure bij de GGD om het onderwijsproces zo min mogelijk te verstoren. Weliswaar is de doorlooptijd van het, met voorrang, testen bij de GGD inmiddels verbeterd maar dit biedt nu nog onvoldoende uitkomst om lesuitval in afwachting van een test te voorkomen. 

Meerkring heeft onderzoek verricht en contact opgenomen met diverse partijen zoals Arbodiensten, GGD en commerciële aanbieders van zakelijke sneltesten. Na alles grondig afgewogen en onderzocht te hebben kunnen wij deze gratis sneltesten nu aanbieden aan onze medewerkers. Begin vorige week hebben wij onze medewerkers hiervan op de hoogte gebracht en hier ervaring mee opgedaan. De geluiden zijn positief! Er is voldoende aanbod, er is een snelle uitslag en groepen hoeven niet meer (onnodig) naar huis gestuurd te worden in afwachting van een testuitslag. Zo draagt Meerkring in deze bijzondere tijden bij aan de veiligheid van onze medewerkers en de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd én houden we de focus op het geven van fysiek en kwalitatief goed onderwijs.

Media
  • Teach letters 3
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op LinkedIn