Een terugblik op een jaar vol veerkracht, festiviteiten én ontmoeten

In deze terugblik worden de uitdagingen en successen van het afgelopen (school)jaar samengevat. Van gesloten scholen tot de scholen die weer open gingen en het inzetten van extra middelen om de leervertragingen in te lopen. Gelukkig was er ook weer ruimte voor ontmoeten en vieringen. Nieuwsgierig wat medewerkers, leerlingen, ouders en bestuurders vertellen over hun jaar? Bekijk dan hier het videojaarverslag van 2021.

Veerkracht

De laatste weken voor de zomervakantie geeft altijd een andere dynamiek dan midden in het schooljaar. Met de coronagevolgen nog duidelijk voelbaar, geldt dat gelukkig ook voor de veerkracht van alle medewerkers en leerlingen. Dit schooljaar is er volop ingezet op het inlopen van de opgelopen leervertragingen. Dit was mogelijk door de extra middelen vanuit het NPO. Hierin hebben waren alle kinderen goed in beeld en werd er waar nodig extra ondersteuning geboden. Kinderen komen gelukkig weer tot leren. 

Festiviteiten en ontmoeten

Het einde van dit  schooljaar biedt in tegenstelling tot vorig jaar gelukkig weer meer ruimte voor ‘leuke dingen’ zoals uitjes en eindmusicals en is er weer ruimte geweest voor het thema 'Ontmoeten'. Het is fijn dat ook hier weer volop aandacht voor is geweest. 

Vondelfestival en cultuurweek

Zo namen 16 kunstenaars  de Vondelschool de school over tijdens  de 'Vondel Cultuurweek'.  Hierin werden leerlingen getrakteerd op 16 verschillende workshops, vanuit verschillende disciplines.  De workshops varieerden van het maken van muurschilderingen en wandkleden tot het leren schrijven van gedichten en verhalen. Er werd toneel gespeeld, gedanst, muziek gemaakt. Er werden shabti's gekleid en brieven geschreven in hiërogliefenschrift. Er werd gerapt, gefilmd en er werden monumentale kunstwerken gemaakt en nog veel meer! De week werd afgesloten met een expositie tijdens het jaarlijkse grote Vondelfestival waarbij ouders, broers/zussen, opa's en oma's kwamen kijken.

 

Afsluiten en een blik op de toekomst

Tegelijkertijd is de voorbereiding op het nieuwe schooljaar begonnen. Meerkring gaat het nieuwe schooljaar vol vertrouwen in! Na de vakantie gaat Meerkring aan de slag met de vertaling van het herijkte strategisch beleidsplan in alle schoolplannen. Dit gebeurt met input vanuit medewerkers, ouders én leerlingen.  Een tipje van de sluier: Meerkring kiest voor meer focus, meer investeren in talentontwikkeling, kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking. Kortom, meer mogelijkheden voor onze medewerkers. We sluiten het jaar af en blikken graag met jou terug op het afgelopen jaar. Dat Meerkring goed onderwijs heeft kunnen blijven geven ondanks alle uitdagingen, is echt dankzij alle medewerkers.  Meerkring wenst jou een mooie zomer!

Media
  • Meisje vergrootglas
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media