Openbaar Kindcentrum Het Scala ontvangt predicaat Excellente School voor uitmuntend onderwijs

Openbaar Kindcentrum Het Scala is verheugd om aan te kondigen dat het met trots het predicaat ‘Excellente School’ heeft ontvangen voor de buitengewone kwaliteit van het onderwijs dat hier wordt geboden en vermindert daarmee de ongelijkheid van onderwijskansen. Binnen een jaar van predicaat ‘goed’ naar ‘excellent’ behalen, is tevens beeldend voor de toewijding en gedrevenheid van de betrokken professionals, die net even een stapje harder lopen als het moet. Samen maken zij de belofte waar: ‘We geloven in ieders kracht’.Van goed naar excellent

De school heeft duidelijk voor ogen waar ze met haar onderwijs naar toe wil: het bieden van kansen aan de leerlingen en het opheffen of verminderen van de ongelijkheid van onderwijskansen. In de aanpak naar excellent wordt de nadruk gelegd op Eigenwijsheid en Wereldwijsheid. Deze twee pijlers vormen de basis van het brede en samenhangende onderwijsaanbod, dat gedijt binnen een positieve en oplossingsgerichte sfeer. 

Kansrijk onderwijs: voor deze kinderen in deze wijk

Directie en team zijn zich bewust van de ongelijkheid van onderwijskansen buigt dit om naar het bieden van zoveel mogelijk kansen. Het doel hiervan is leerlingen een goede uitgangspositie bieden voor het vervolg van hun schoolloopbaan. Bij Het Scala staat het kind centraal en voor ouders is Het Scala een tweede thuis. Ouders hebben veel waardering voor de mogelijkheden die Het Scala biedt. Kinderen voelen zich hier veilig en gezien. Leerling: “iedereen heeft respect voor elkaar en er is geen discriminatie”. 

“Wij zijn er trots op dat wij onszelf een excellente school mogen noemen en dat wij van grote betekenis/meerwaarde zijn in onze wijk voor onze kinderen. Iedere dag werken we hard met ons team en met externen om kinderen een gelijke kans te bieden. Wij hopen hiermee een beeld te doorbreken over onze school en over onze wijk, want hier staat een school die voor alle kinderen wat te bieden heeft!” aldus Elisabeth Rosema, Directeur.

Divers aanbod

Het Scala vervult ook een belangrijke rol als spil in de wijk, waar actief wordt samengewerkt met ouders en externe partners. Het Scala biedt een breed scala aan uitdagende taalprogramma's, waaronder een kleutergroep die de jury in 20 talen verwelkomde. Daarnaast is er de 'Plusklas' voor aangepast begrijpend lezen en rekenen, de Ta(a)lentklas met extra lestijd en verrijkend taalaanbod voor de bovenbouw, en boeiende projecten voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De Familieklas biedt ondersteuning bij gedragsaanpassing en concentratieproblemen, waar gedurende 12 weken wordt samengewerkt voor de beste resultaten. Het Scala is ook een bruisende ontmoetingsplek met een gezellige huiskamer, waar ouders en buurtbewoners welkom zijn voor koffie, workshops en samenwerking met externe partners.

Bezoek Kindcentrum Het Scala
Media
  • Het Scala-13 februari 2023-7157-WEB
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media