Wereldwijzer Taalklassen verandert levens van nieuwkomers in 2022

In maart 2022 werd Nederland geconfronteerd met een grote toename van vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder Amersfoort. Om deze Oekraïense kinderen zo snel mogelijk te laten deelnemen aan het onderwijs in Amersfoort, bundelden Meerkring, PCBO en KPOA hun krachten.

Noodopvang voor onderwijs

Op 16 april 2022 opende basisschool De Kameleon de eerste twee klassen. Na de meivakantie van dat jaar volgde een derde groep op de Dr. M. van der Hoeveschool en vlak voor de zomervakantie nog een groep op De Vuurvogel.
De schooldagen werden verdeeld in: 1/3 Nederlands (met de nadruk op woordenschat), 1/3 Oekraïens en 1/3 sport en spel. Vrijwilligers, gepensioneerde leerkrachten en tijdelijk ingehuurde leerkrachten verzorgden de lessen. Na de zomer van 2022 begonnen alle kinderen vanuit de tijdelijke noodopvang hun reguliere onderwijs bij Wereldwijzer Taalklassen.

Belangrijkste resultaten

Voor de meeste kinderen, waaronder statushouders en asielzoekers, is naar school gaan een geweldige ervaring waar ze zichzelf kunnen zijn zonder al te veel zorgen. Dit is een van de belangrijkste opbrengsten van onderwijslocaties zoals Wereldwijzer Taalklassen en andere noodopvanglocaties. Juf Velsink van Wereldwijzer Taalklassen ziet hoe ongelofelijk veerkrachtig haar kinderen zijn. En hoe blij ze zijn dat ze naar school mogen.

,,De kinderen zijn super gemotiveerd om te leren. 's Ochtends staan ze al te springen van enthousiasme. Vakantie vinden ze stom, want er is niet veel voor hen. Ze zijn dapper en zelfredzaam.” (Bron AD


Uitdagende omstandigheden

Het onderwijzen van deze kinderen is soms zeer complex vanwege de moeilijke omstandigheden waarin ze zich bevinden (Inspectierapport: Veiligheid en Opvang, 2022). Denk aan ongunstige woonomstandigheden en vermoeidheid die de concentratie beïnvloedt.

Demotivatie is ook een veelvoorkomend verschijnsel bij een deel van de Oekraïense vluchtelingen, vanwege allerlei factoren die de ideale leeromgeving belemmeren. Bovendien streven deze kinderen er meestal naar om uiteindelijk terug te keren naar hun land van herkomst, wat hun motivatie niet bevordert.

Ten slotte is het verzuim onder de groep Oekraïense vluchtelingen zeer hoog. Dit komt vaak door onverwachte reizen naar hun land van herkomst voor zaken met betrekking tot hun onderwijs of familiebezoeken. Hierdoor wordt het creëren van een veilige en stabiele leeromgeving bemoeilijkt. Desondanks zullen scholen zich in de toekomst blijven inzetten voor een veilige en stabiele leeromgeving, zodat alle kinderen kwaliteitsonderwijs ontvangen.

Taalonderwijs nu en in de toekomst

In december 2022 werd het AZC uitgebreid met 300 bedden, wat opnieuw leidde tot een toename van vluchtelingen en statushouders die wachten op een eigen woning in AZC Amersfoort. Gezien deze opschaling en de actuele ontwikkelingen rondom vluchtelingen wereldwijd wordt verdere toestroom in de toekomst verwacht.
Zo zijn bijvoorbeeld op dit moment de eerste Soedanese vluchtelingen al aangekomen in Nederland en heeft Wereldwijzer Taalklassen al de eerste Soedanese kinderen ingeschreven. Op dit moment zijn de drie schoolbesturen daarom hard op zoek naar een extra locatie, waar makkelijk op en afgeschaald kan worden.  
Op de Wereldwijzer volgen de kinderen doorgaans een programma van één schooljaar met als doel uit te stromen naar het regulier onderwijs. Meer weten over het taalonderwijs binnen Meerkring? Ga naar de website van Wereldwijzer Taalklassen voor meer informatie of contactgegevens.

Bezoek website Wereldwijzer Taalklassen
Media
  • DSC02980 Wereldwijzer1 Wereldwijzer1
Meerkringscholen zijn transparante scholen.
We laten zien welke keuzes we maken, en waarom openbaar onderwijs van en voor iedereen is.
Meerkringscholen begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling
We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en rusten ze toe voor de toekomst

Contact

Stichting Meerkring
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Tel.: 033 479 98 17
E-mail: info@meerkring.nl

Plan Route

Social media

Volg ons op social media